Artykuł aktualny na dzień 18-07-2024
11.04.2024 Ubezpieczenia

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – jak je przeprowadzić

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek i jaką formę opodatkowania (przychodów z tej działalności) stosuje. Niektórzy płatnicy składek (przedsiębiorcy) mają obowiązek sporządzenia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w terminie do 20 maja 2024 r. Dotyczy to tych przedsiębiorców, w przypadku których wysokość składki jest zależna od uzyskanych przychodów lub dochodów.

Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych (czyli podatkiem liniowym lub według skali podatkowej) albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są zobowiązani po zakończeniu roku składkowego lub kalendarzowego ustalić roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ma to na celu zweryfikowanie, czy roczna składka zdrowotna odpowiada sumie składek na ubezpieczenie zdrowotne wykazanych w dokumentach rozliczeniowych za poszczególne miesiące. Składka roczna może być wyższa lub niższa od sumy składek opłaconych miesięcznie.

 

Przedsiębiorcy zobowiązani do sporządzenia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej

Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy wybrali następujące formy opodatkowania:

  • skala podatkowa,

  • podatek liniowy,

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Nie dotyczy to przedsiębiorców płacących podatek w formie karty podatkowej, właścicieli jednoosobowych spółek z o.o. czy spółek komandytowych.

 

Ustalanie rocznej składki zdrowotnej w przypadku opodatkowania działalności na zasadach ogólnych

Roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych stanowi dochód z działalności gospodarczej osiągnięty w ciągu roku, pomniejszony o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne (o ile nie zostały zaliczone do kosztów). Dochodem jest różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów. Należy także uwzględnić różnice remanentowe.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne