Artykuł aktualny na dzień 18-07-2024
07.03.2024 Ubezpieczenia

Wpływ zbiegu działalności gospodarczej z innymi tytułami do ubezpieczeń społecznych na obowiązek opłacania składek

Przedsiębiorca może łączyć wykonywanie działalności gospodarczej z innymi formami zarobkowania. Najczęściej będą to umowa o pracę i umowa cywilnoprawna. W zależności od wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tych innych równolegle trwających tytułów do objęcia tymi ubezpieczeniami i obowiązującej przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek możliwe będą oszczędności w zobowiązaniach wobec ZUS z prowadzonej działalności gospodarczej. 

Co oznacza określenie „zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych”

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych to sytuacja, w której np. przedsiębiorca podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednocześnie osiąga przychody z innych tytułów stanowiących obowiązek tych ubezpieczeń, np. z umowy o pracę lub umowy zlecenia albo kilku trwających w tym samym czasie takich umów. 

Należy mieć na uwadze, że osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, m.in.:

  • wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub jako osoba współpracująca z tymi osobami (z wyjątkiem osób, które są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat),

  • prowadząca pozarolniczą działalność oraz współpracująca z przedsiębiorcą

jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Jednak może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń (art. 9 ust. 2 ustawy systemowej). 

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne