11.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 11 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.449.2024.1.MKA

Umorzenie pożyczki mieszkaniowej a zaniechanie poboru podatku.

Interpretacja indywidualna – stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 maja 2024 r. wpłynął Pani wniosek z 24 maja 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych umorzenia pożyczki. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W 2008 r. w czasie kiedy się Pani rozwodziła, a następnie pozostawała we wspólnym mieszkaniu, musiała Pani zaciągnąć kredyt, żeby spłacić byłego męża. W skład tej spłaty wchodziło wykupienie od byłego męża jego połowy mieszkania, rozliczenie się ze wspólnie zakupionej działki budowlanej i wspólnego samochodu. W wyniku tych wszystkich rozliczeń była Pani zobowiązana spłacić byłemu mężowi należną część z jego połowy mieszkania. Wobec tego, że była to wysoka kwota, sytuacja majątkowa i rodzinna zmusiła Panią do tego żeby zaciągnęła Pani kredyt bankowy pod hipotekę tego właśnie mieszkania. Ponieważ nie wszystko kwalifikowało się pod kredyt hipoteczny, bank rozdzielił tę kwotę na kredyt i pożyczkę hipoteczną, wszystko w CHF.

W 2022 r. zawarła Pani z bankiem ugodę dotyczącą kredytu hipotecznego, który został częściowo umorzony a częściowo spłacony. Była Pani zwolniona z zapłaty podatku od umorzonej kwoty. W 2023 r. zawarto porozumienie co do pożyczki hipotecznej, która została Pani już ostatecznie umorzona. Bank wystawił PIT, w związku z czym była zobowiązana do zapłaty podatku.

Obecnie zgodnie z obowiązkiem rozliczyła Pani PIT za 2023 r., jednak chciałaby Pani uzyskać indywidualną interpretację podatkową w tej sprawie, być może istnieje szansa zwrotu wpłaconego podatku, bowiem dwa kredyty i wynikające z tego drugiego umorzenie dotyczą tej samej nieruchomości, w której zamieszkuje Pani do dziś. Oba te kredyty były zabezpieczone hipoteką na tym właśnie mieszkaniu. Zaciągnięcie dwóch zobowiązań w banku (kredytu i pożyczki) było z kolei podyktowane warunkami banku. W konsekwencji kiedy przyszło Pani starać się o zweryfikowanie umów z uwagi na to, że zawierały klauzule abuzywne, skutkowało to złożeniem dwóch wniosków oraz dwoma umorzeniami. Te dwa umorzenia nie wynikały ani z Pani winy, ani z tego, że ma Pani dwie nieruchomości, ani z tego że były to dwa niezależne „kredyty” na dwa niezależne cele, bowiem wszystko dotyczyło jednej i tej samej sytuacji i nieruchomości. Nadmienia Pani, że nie korzystała Pani z umorzenia kredytu na realizację innej inwestycji mieszkaniowej.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne