03.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 3 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.303.2024.1.IM

Opodatkowanie niezrealizowanych w 2023 r. przychodów z tyt. świadczeń opieki zdrowotnej ponad limity wynikające z umowy współpracy.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 3 kwietnia 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 3 kwietnia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Prowadzi Pan jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą pod nazwą: Gabinet Rehabilitacji dr n. med. x (dalej jako: działalność gospodarcza). Jest Pan polskim rezydentem podatkowym. Dochody z działalności gospodarczej opodatkowuje Pan wg stawki liniowej.

Wykonuje Pan świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, dalej zwaną Umową Współpracy, o których mowa w art. 132 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm., dalej jako: „UŚOP”).

W Umowie Współpracy zobowiązuje się Pan do wykonania określonych świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów.

NFZ zobowiązuje się natomiast do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie tych świadczeń. Usługi świadczone w ramach Umowy Współpracy są dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ bezpłatne. Zobowiązany jest Pan do świadczenia usług zdrowotnych na zasadach i zgodnie z Umową Współpracy oraz do poddania się kontroli NFZ w zakresie wykonywanych świadczeń.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne