14.02.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 14 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1045.2023.3.MN

W zakresie rozliczenia przychodu i kosztów uzyskania przychodu z tytułu umorzonego zobowiązania kredytowego.

Interpretacja indywidualna – stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 listopada 2023 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy rozliczenia przychodu i kosztów uzyskania przychodu z tytułu umorzonego zobowiązania kredytowego. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismami z 21 grudnia 2023 r. (wpływ 21 grudnia 2023 r.) oraz z 31 stycznia 2024 r. (wpływ 31 stycznia 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego wraz z uzupełnieniem

Pana rezydencja podatkowa znajduje się w Polsce, w USA też rozlicza się Pan podatkowo jako rezydent.

Kredyt został zaciągnięty (…) 2006 roku w (…) oddział (…). Kredyt był denominowany w CHF, a wypłata nastąpiła w PLN.

Pan i Pana żona jesteście jedynymi kredytobiorcami tego kredytu.

Kredyt nie został zaciągnięty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ani na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Kredyt w całości został zaciągnięty i przeznaczony na zakup nieruchomości gruntowej, nie stanowi ona ani nigdy nie stanowiła środka trwałego w działalności gospodarczej.

Odsetki były i są spłacane tylko przez Pana i Pana żonę.

Do tego kredytu została w dniu (…) bieżącego roku zawarta bankowa ugoda, której stronami jest jedynie Pan i Pana żona oraz Bank.

W ramach ugody nastąpiło także przewalutowanie kredytu. Przewalutowanie nastąpiło po średnim kursie NBP CHF/PLN z dnia poprzedzającego dzień ugody, tj. (…). Przewalutowanie polegało na przeliczeniu na PLN kapitału pozostałego do spłaty oraz zmianę stopy oprocentowania z właściwej dla CHF na WIBOR 3M oraz zmianie marży w wyniku czego wzrosła wartość płaconych odsetek. Kredyt będzie dalej spłacany w równych miesięcznych ratach kapitałowych w terminach wynikających z umowy kredytowej. Przewalutowanie nastąpiło w ramach istniejącej umowy w drodze aneksu.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne