04.12.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 4 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.829.2023.2.EC

Obowiązki płatnika w związku z korzystaniem z pojazdu przez członków Zarządu Fundacji.

Interpretacja indywidualna – stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny  skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 września 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 7 września 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków płatnika w związku z korzystaniem z pojazdu przez członków Zarządu Fundacji.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego  

Opis planowanej transakcji.

Posiada Pan miejsce zamieszkania w Polsce i wystąpienia zdarzenia opisanego we Wniosku będzie polskim rezydentem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych („PIT”) zgodnie z ustawą o PIT.

W okresie do końca 2023 r. zostanie Pan fundatorem oraz beneficjentem założonej przez siebie fundacji rodzinnej, o której mowa w UFR. Wniesie Pan mienie do Fundacji, na pokrycie funduszu założycielskiego Fundacji. Oczekuje Pan otrzymania interpretacji indywidualnej dotyczącej obowiązków podatkowych Fundacji w okresie najwcześniej od września 2023 r.

Fundacja będzie prowadziła bardzo konserwatywną politykę inwestycyjną, gdyż jej głównym celem będzie ochrona kapitału otrzymanego od Fundatora. W związku z czym zyski roczne będą niskie, nie przekroczą 5-7 % zainwestowanego kapitału a będą takie lata, gdzie zyski z inwestycji będą jeszcze niższe lub bliskie zeru. Fundacja będzie prowadziła działalność inwestycyjną w formie:

a) najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;

b) przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne