30.11.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 30 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.805.2023.2.MKA

Umorzenie części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego.

Interpretacja indywidualna– stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

6 listopada 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 3 listopada 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych umorzenia części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 26 listopada 2023 r. (wpływ 26 listopada 2023 r.) oraz pismami z 29 listopada 2023 r. (wpływ 29 listopada 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W 2008 r. zawarł Pan umowę kredytu hipotecznego na realizację celu mieszkaniowego (w zakresie remontu generalnego mieszkania). Właścicielem mieszkania była Pana narzeczona, z którą około miesiąca po zawarciu umowy kredytowej zawarł Pan związek małżeński. Na chwilę obecną są Państwo nadal w związku małżeńskim, w którym od samego początku do dnia dzisiejszego mają Państwo wspólnotę majątkową. Całość kredytu hipotecznego była przeznaczona na remont mieszkania na Państwa wspólne, własne potrzeby mieszkaniowe. W chwili zaciągania kredytu nie posiadał Pan żadnego własnego mieszkania. Stronami kredytu byli Państwo (Pan i Pana narzeczona; później żona) oraz bank. Kredyt hipoteczny był zawierany w walucie - frank szwajcarski.

W lipcu bieżącego roku podpisali Państwo z bankiem tzw. „ugodę frankową”, na mocy której umowa została zakończona a kredyt został uznany za spłacony w całości. W związku z powyższym wobec zwolnienia kredytobiorców z części długu (umorzenia) po Państwa stronie powstał przychód odpowiednio po 1/2 wysokości umorzenia. Istnieje jednak możliwość skorzystania z ulgi podatkowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (D.U. z 2022 r. poz. 592 ze zm.), po spełnieniu wszystkich przesłanek. Z daleko posuniętej ostrożności chciałby Pan upewnić się, że prawidłowo interpretuje Pan ww. Rozporządzenie i pomimo faktu, że nie był Pan właścicielem mieszkania, na który został zaciągnięty kredyt hipoteczny, spełniając jednocześnie wszystkie warunki związane z uzyskaniem ulgi podatkowej, o których mowa w przedmiotowym Rozporządzeniu, może Pan z niej skorzystać.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne