24.11.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 24 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.722.2023.5.MT

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 sierpnia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 31 lipca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy który dotyczy skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 18 października 2023 r. (wpływ 24 października 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

Jest Pan rolnikiem indywidualnym i prowadził Pan gospodarstwo rolne. Posiada Pan grunty rolne od 1987 roku. Nabycie ziemi było bez podatku VAT i nie było wykorzystywane do działalności opodatkowanej ani zwolnionej. Majątek prywatny był wykorzystywany tylko dla zaspokojenia potrzeb własnych. Plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Gminę zmienił wszystkie grunty rolne 4 ha na inne cele niż rolne - budowlane. Postanowił Pan sprzedać część gruntów dzieląc je na 27 działek i aby móc sprzedać był Pan zobowiązany zrobić drogi dojazdowe oraz pomoc nieodpłatną do pełnomocnictwa do służebności drogi.

Nie podejmował Pan aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami tj.:

  • nie podejmował Pan czynności mających na celu zmianę zagospodarowania planu zagospodarowania przestrzennego,
  • nie występował Pan o żadne pozwolenia na budowę, o uzyskanie warunków technicznych i przyłączeniowych dla działek itp.,
  • nie uzbrajał Pan terenu w media (gaz, prąd itd.),
  • nie dokonywał Pan jakichkolwiek ulepszeń związanych z ściśle określoną sprzedażą (np.: zgodnie z wymogami potencjalnego nabywcy),
  • nie prowadził Pan działań marketingowych (ogłoszenia prasowe, medialne (jedynie zwykła forma ogłoszenia w postaci baneru na działce oraz Agencja Nieruchomości) - w jednym akcie notarialnym zobowiązał się Pan bezpłatnie do pomocy przy wydzielaniu dróg wewnętrznych dojazdowych (przy jednym akcie zobowiązał się Pan bezpłatnie).
ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne