Artykuł aktualny na dzień 11-12-2023

Informacje ważne dla klientów biur rachunkowych – listopad 2023 r.

Kalendarium wydarzeń listopad 2023 r.

1 listopada 2023 r. 

Prawo do posiłków profilaktycznych dla niektórych pracowników

Za okres zimowy w przepisach bhp uważa się czas od 1 listopada do 31 marca. W tym okresie pracodawca musi zapewniać posiłki profilaktyczne pracownikom, którzy wykonują prace na otwartej przestrzeni związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet. 

Ważne

Prawo do posiłków profilaktycznych w okresie zimowym nie jest zależne od tego, jaka jest temperatura powietrza w tym okresie. Wykonywanie obowiązków w zakresie udostępniania pracownikom posiłków profilaktycznych wiąże się z wyborem sposobu wykonania tego obowiązku i koniecznością poniesienia kosztów z tego tytułu. Informacje o przyjętym u pracodawcy sposobie wypełnienia tego obowiązku należy przekazać do biura rachunkowego w celu właściwego rozliczenia kosztów poniesionych przez pracodawcę. 

Listopad 2023 r. UWAGA! Wynagrodzenie za październik

Rekompensata dla pracowników za dodatkową godzinę pracy

Za dodatkową godzinę przepracowaną w związku ze zmianą czasu letniego na zimowy, która nastąpiła 29 października 2023 r., pracodawca udziela pracownikowi czasu wolnego lub wypłaca oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia.

Dotyczy to pracowników pracujących w nocy, którzy w noc „zmiany czasu” pracowali faktycznie o 1 godzinę dłużej. 

Ważne

Kwestia ta dotyczy tych pracodawców, którzy zatrudniają pracowników w porze nocnej. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, należy przekazać tę informację do biura rozliczającego płace pracowników, aby prawidłowo rozliczyło ono płace pracowników pracujących o godzinę dłużej oraz naliczyło dodatek za pracę w porze nocnej. 

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne