Artykuł aktualny na dzień 22-02-2024

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego za wypadek podczas pracy zdalnej – zasady przyznawania

Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają możliwość zdalnego, poza miejscem prowadzenia działalności przez pracodawcę, wykonywania pracy przez pracownika. Takim miejscem jest najczęściej adres zamieszkania pracownika, ale może to być również inne miejsce uzgodnione z pracodawcą. Świadczenie pracy w tym trybie nie eliminuje ryzyka wystąpienia wypadku i uznania go za wypadek przy pracy. Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy zdalnej przyznaje pracownikowi prawo do świadczeń z tego tytułu (zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego) w wysokości 100% podstawy wymiaru. 

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje pracownikowi, który w wyniku zdarzenia uznanego za wypadek przy pracy, również podczas wykonywania pracy w trybie zdalnym, stał się niezdolny do świadczenia pracy. 

Prawo do tego zasiłku ma również pracownik, którego niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw uznanego wcześniej wypadku przy pracy. Zasiłki z tytułu niezdolności do pracy będącej wynikiem takiego wypadku zawsze finansuje ZUS z ubezpieczenia wypadkowego. 

Ponadto pracownik poszkodowany w wyniku wypadku przy pracy może ubiegać się od ZUS o jednorazowe odszkodowanie, jeżeli wystąpi w tej sprawie z wnioskiem do płatnika składek.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne