Aktualności

Aktualność
12.04.2024 05:00 Kadry i płace

Pracownik jest zatrudniony w dwóch firmach A i B w oparciu o dwie różne umowy o pracę. W styczniu 2024 r. pracownik złożył w jednostce A wniosek o zwolnienie z tytułu działania siły wyższej, w wymiarze 2 godzin. Ponieważ jest to pierwszy wniosek tego pracownika w 2024 roku, to zgodnie z art. 1481 par. 2 Kodeksu pracy, jest on deklaracją o sposobie korzystania z tego zwolnienia w 2024 roku, w wymiarze

Aktualność
12.04.2024 05:00 Ubezpieczenia

W 2023 r. przekazano do ZUS 1,2 mln formularzy RUD, na których zgłoszono 1,6 mln umów o dzieło. Nie odnotowano dużych zmian w strukturze podmiotów zgłaszających umowy o dzieło oraz ich wykonawców.

Aktualność
12.04.2024 05:00 Podatki

W przypadku, gdy nabycie sprzętu dla niepełnosprawnego następuje na współwłasność z podmiotem, który nie korzysta ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) , to od czynności takiej należny jest podatek. Zobowiązanym do jego zapłaty w pełnej wysokości jest podmiot niekorzystający ze zwolnienia. Takie niekorzystne dla podatników stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w swojej odpowiedzi

Aktualność
12.04.2024 05:00 Ubezpieczenia

Rząd przyjął projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”, która zakłada wprowadzenie trzech świadczeń dla rodziców.

Aktualność
12.04.2024 05:00 Podatki

Nowy termin wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie podany na przełomie kwietnia i maja – powiedział w Sejmie wiceminister finansów i szef KAS Marcin Łoboda. Dodał, że KAS zamierza zorganizować szkolenia dotyczące KSeF w 400 urzędach skarbowych.

Aktualność
12.04.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Skuteczne ograniczenie ilości odpadów i zwiększenie recyklingu wymaga wcześniejszego uchwalenia przepisów o rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Dopiero wtedy można uruchomić system kaucyjny – oceniają eksperci branży komunalnej i samorządowcy. Wskazują, że jest to realne od 2026 roku.

Aktualność
12.04.2024 05:00 Kadry i płace

Nasz pracownik pełnił funkcję męża zaufania podczas ostatnich wyborów samorządowych. Pracownik stawił się do pracy 8 kwietnia 2024 r. (poniedziałek). Czy nadal należy mu się dzień wolny w dniu 9 kwietnia (wtorek), tak jak wynika to z zaświadczenia wydanego przez Obwodową Komisję Wyborczą? Czy pracownik ma dowolność w wyborze tych dni wolnych?

Aktualność
11.04.2024 09:45 Podatki

Zapraszamy na Kawę z INFORLEX. Tematem najbliższego spotkania będzie KSeF w odniesieniu do klientów biura rachunkowego. Spotkanie online odbędzie się 16 kwietnia 2024 r., o godzinie 9.

Aktualność
11.04.2024 05:00 Ubezpieczenia

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka „Aktywny rodzic”. To rozbudowana wersja tzw. babciowego, przygotowana przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej kierowane przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk.

Aktualność
11.04.2024 05:00 Ubezpieczenia

Wprowadzenie dodatkowej waloryzacji emerytur i rent w momencie, gdy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku przekroczy 5 proc., zakłada projekt nowelizacji ustawy MRPiPS przesłany do uzgodnień. Dodatkowa waloryzacja ma na celu m.in. złagodzenie skutków rosnącej inflacji.

Aktualność
11.04.2024 05:00 Podatki

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DAC7). Ustawa nałoży na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform. Co ważne, drobni i okazjonalni sprzedawcy towarów, którzy w

Aktualność
11.04.2024 05:00 Podatki

Do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy mają czas na rozliczenie PIT za ubiegły rok. Większość z nich robi to za pomocą usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym. W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT mogą korzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. Z rozliczenia mogą korzystać także osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą.

Aktualność
11.04.2024 05:00 Podatki

MF potwierdziło, że w rozliczeniu za 2023 r. zwrot odliczonej składki zdrowotnej należy wykazać w zeznaniu:

Aktualność
10.04.2024 16:07 Ubezpieczenia

9 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”. Projektowana ustawa stanowi kompleksowe podejście do wspierania rodziców dzieci w tzw. wieku żłobkowym, zapewniając im różnorodne formy wsparcia w zależności od ich potrzeb i sytuacji życiowej. Zmiany przepisów mają obowiązywać od 1 października 2024 r.

Aktualność
10.04.2024 13:33 Podatki

Do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy mają czas na rozliczenie PIT za ubiegły rok. Mogą to zrobić za pomocą usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym. W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT mogą korzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej a także osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą.

Aktualność
10.04.2024 12:34 Podatki

1 lipca 2024 r. mają wejść w życie przepisy zobowiązujące operatorów platform cyfrowych do gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy dokonali transakcji za pośrednictwem tych platform. Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzających te obowiązki.

Aktualność
10.04.2024 05:00 Ubezpieczenia

Podniesienie kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 500 do 1000 zł miesięcznie zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, opublikowany w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Aktualność
10.04.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Nowy kredyt mieszkaniowy #naStart zastąpi bezpieczny kredyt 2% i rodzinny kredyt mieszkaniowy, łącząc w sobie finansowe wsparcie w formie dopłat do rat. Wyższa pomoc będzie kierowana do wieloosobowych gospodarstw domowych, w szczególności rodzin z dziećmi. Od dziś projekt odpowiedniej ustawy, która jest elementem szerokiej strategii rozwoju mieszkalnictwa realizowanej przez rząd, jest w uzgodnieniach

Aktualność
10.04.2024 05:00 Podatki

Podatnicy PIT, którzy chcą zmienić formę opodatkowania na dany rok podatkowy muszą złożyć oświadczenie w tej sprawie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali pierwszy przychód w roku, a więc zazwyczaj do 20 lutego. MF potwierdziło, że nie prowadzi prac nad zmianą tego terminu, tak aby umożliwić podatnikom wybór formy opodatkowania po zakończeniu roku. Jednocześnie MF poinformowało

Aktualność
10.04.2024 05:00 Kadry i płace

Rząd zajmie się projektem ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych, którego celem jest ożywienie rokowań i zwiększenie zakresu stosowania porozumień zbiorowych. Projektowane przepisy m.in. upraszczają proces rejestrowania układów zbiorowych pracy i umożliwiają korzystanie z pomocy mediatora.

Aktualność
10.04.2024 05:00 Kadry i płace

Tylko do 31 marca 2024 r. pracodawca musiał zapewniać posiłki profilaktyczne pracownikom, którzy wykonują prace związane z wysiłkiem fizycznym na otwartej przestrzeni w okresie zimowym. Za okres zimowy uważa się bowiem czas od 1 listopada do 31 marca.

Aktualność
09.04.2024 11:05

Opublikowany 8 kwietnia 2024 r. projekt ustawy o „kredycie mieszkaniowym #naStart” przewiduje wprowadzenie „kredytu mieszkaniowego #naStart”. Ma on być następcą tzw. bezpiecznego kredytu mieszkaniowego (tzw. kredyt 2%).

Aktualność
09.04.2024 05:00 Podatki

11 kwietnia 2024 r. w godzinach od 13:00 do 17:00 na środowisku testowym planowana jest aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur.

Aktualność
09.04.2024 05:00 Kadry i płace

Pracownik powinien wskazać we wniosku o zmianę rodzaju umowy o pracę, że chciałby zmienić rodzaj umowy na czas nieokreślony. Natomiast w przypadku wniosku o bardziej przewidywalne warunki pracy powinien podać, że chciałby np. zwiększyć wymiar etatu lub zmienić rodzaj pracy. Pracownik nie ma obowiązku uzasadniać swojego wniosku. Wystarczy, że przekaże go pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej

Poprzednia Następna