Aktualności

Aktualność
14.06.2024 10:44 Kadry i płace

Prace legislacyjne nad ustawą o ochronie sygnalistów dobiegają końca. Podczas posiedzenia dnia 14 czerwca 2024 roku Sejm przyjął poprawki Senatu, które zakładają że naruszenia prawa pracy nie będą mogły być zgłaszane lub ujawniane publicznie przez sygnalistę.

Aktualność
14.06.2024 05:00 Kadry i płace

Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2025 r. Zaproponowała, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4626 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 30,20 zł.

Aktualność
14.06.2024 05:00 Kadry i płace

Od 1 lipca 2024 roku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie z 4242 zł brutto do 4300 zł brutto. Zmiana ta - zgodnie ze stanowiskiem PIP - wymaga od pracodawców aneksowania umów o pracę, ale nie zawsze będzie to konieczne. Gdy w umowie o pracę wynagrodzenie zostało określone jako „obowiązujące minimalne wynagrodzenie”, pracownik zawsze będzie miał prawo do aktualnie obowiązującej kwoty płacy

Aktualność
14.06.2024 05:00 Podatki

Szef KAS potwierdził, że odsetki od zadośćuczynienia za wypadek przy pracy są zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95b updof, niezależnie od tego, czy zostały naliczone przed momentem uprawomocnienia się wyroku, czy też są liczone od momentu uprawomocnienia się wyroku. Tym samym Szef KAS za nieprawidłowe uznał stanowisko Dyrektora KIS, który nakazał zapłatę PIT od otrzymanych odsetek.

Aktualność
14.06.2024 05:00 Kadry i płace

Za sprawą projektu posłów Polski 2050 do Sejmu wrócił temat niedziel handlowych. Projektodawcy proponują, by przywrócić możliwość handlu w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Za pracę w niedzielę przysługiwałoby podwójne wynagrodzenie, a pracodawca miałby obowiązek wyznaczyć pracownikowi dzień wolny 6 dni przed albo 6 dni po dniu pracy w niedzielę.

Aktualność
14.06.2024 05:00 Podatki

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad ustawą Karta Praw Podatnika – poinformował szef KAS wiceminister finansów Marcin Łoboda. Jak wyjaśnił, ma ona zebrać w jednym akcie prawnym wszystkie uprawnienia podatników w stosunku do administracji skarbowej.

Aktualność
13.06.2024 15:39 Kadry i płace

Będąc menedżerem jesteś też - w jakimś stopniu – HRowcem, gdyż w dość oczywisty sposób odpowiadasz za funkcjonowanie i rozwój ludzi w Twoim zespole, dziale. Spróbuj zatem odpowiedzieć na kilka pytań, które pozwolą Ci zobaczyć, w jakim stopniu jesteś gotów/a do podejmowania wyzwań w tym zakresie.

Aktualność
13.06.2024 14:56 Kadry i płace

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku, przedstawioną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku to 4626 zł, co oznacza wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty jaka będzie obowiązywała od 1 lipca 2024 roku (4 300 zł).

Aktualność
13.06.2024 08:14 Podatki

MF wydało komunikat, w którym zaprzeczyło, że prowadzi prace nad podwyższeniem ryczałtu ewidencjonowanego od najmu nieruchomości.

Aktualność
13.06.2024 05:00 Podatki

Rząd chce przyjąć w III kwartale br. projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym i innych ustaw o podatkach lokalnych, który likwiduje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury terminala towarowego, a także tych niewykorzystywanych przez instytuty badawcze, wprowadza natomiast obowiązkowe opodatkowanie garaży wielostanowiskowych,

Aktualność
13.06.2024 05:00 Podatki

Sprawdź, czy różnice kursowe od pożyczki udzielonej przez wspólnika spółce na estońskim CIT będą dochodem z ukrytych zysków. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
13.06.2024 05:00 Podatki

Od 1 lipca 2024 roku podatnicy, którzy popełnią przestępstwo lub wykroczenie skarbowe muszą liczyć się z wyższymi sankcjami. Jest to związane ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od lipca wyniesie 4300 zł.

Aktualność
13.06.2024 05:00 Ubezpieczenia

Przez kilka ostatnich lat składki na ubezpieczenia społeczne znacznie wzrosły. Aby ulżyć przedsiębiorcom rząd postanowił wprowadzić wakacje składkowe, czyli możliwość nieopłacania składek przez jeden miesiąc, co ma zrekompensować coroczny ich wzrost. Żeby skorzystać ze zwolnienia trzeba złożyć stosowny wniosek. Podczas webinarium ekspert powie o tym, co trzeba zrobić, żeby takie zwolnienie uzyskać

Aktualność
13.06.2024 05:00 Podatki

Przedsiębiorcy w Polsce spędzają średnio 334 godziny rocznie na wypełnianiu obowiązków podatkowych, co plasuje Polskę na drugim miejscu pod względem liczby godzin w Europie. Jak wynika z raportu "Podatki pod lupą: Jak odnaleźć się w labiryncie skomplikowanych przepisów podatkowych?" opracowanego przez PwC, średnie koszty związane z wywiązywaniem się z obowiązków podatkowych w zakresie CIT w Polsce

Aktualność
13.06.2024 05:00 Podatki

Rząd chce przyjąć w III kw. projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest umożliwienie korzystania ze zwolnienia w VAT w Polsce przez małe przedsiębiorstwa mające siedzibę działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim UE, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Aktualność
12.06.2024 10:15 Podatki

Ministerstwo Finansów zamierza przedłużyć okres ważności znaków akcyzy naniesionych przed 1 stycznia 2022 r. na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich. Stare banderole będą ważne do 31 grudnia 2025 r.

Aktualność
12.06.2024 05:00 Ubezpieczenia

Niedługo miną trzy miesiące, odkąd ministrowie finansów i zdrowia przedstawili założenia zmian dotyczących składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Rzecznik MŚP Adam Abramowicz wykorzystał ten czas na szerokie konsultacje w tej sprawie. W ubiegłym tygodniu przedstawił wynik tych konsultacji Ministrowi Finansów Andrzejowi Domańskiemu.

Aktualność
12.06.2024 05:00 Podatki

Sprawdź, czy spółka powinna odprowadzić estoński CIT od niedoboru towaru. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
12.06.2024 05:00 Ubezpieczenia

Już wkrótce wielu polskich rodziców będzie mogło skorzystać z nowych świadczeń. To nawet łącznie 36 tys. zł na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia – niezależnie od dochodów. Ustawa przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma już podpis Prezydenta RP. Wnioski o nowe świadczenia będzie można składać do ZUS od 1 października 2024 r.

Aktualność
12.06.2024 05:00 Podatki

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa przesuwająca termin wdrożenia obowiązkowego KSeF na dzień 1 lutego 2026 r. W drugim etapie procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów zaproponuje rozwiązania w zakresie uproszczenia stosowania obligatoryjnego KSeF. Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną Aplikacji Mobilnej KSeF.

Aktualność
12.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz przedstawił obszerne uwagi do zgłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji projektu zmian ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Celem projektu jest podniesienie odporności na cyberzagrożenia oraz wdrożenie dyrektywy NIS 2.

Aktualność
11.06.2024 13:30 Podatki

Obligatoryjny Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie 1 lutego 2026 roku dla wszystkich podatników. 10 czerwca 2024 roku została opublikowana nowelizacja ustawy o VAT, która przesuwa termin wdrożenia KSeF. Ustawa przesuwa również na 1 sierpnia 2026 r. wejście w życie innych obowiązków związanych z e-fakturowaniem m.in. nakładania kar za niestosowanie KSeF i obowiązku podawania numeru KSeF w poleceniach

Aktualność
11.06.2024 09:11 Podatki

25 czerwca 2024 r. wejdą w życie przepisy uprawniające KAS do przeprowadzania kontroli importerów niektórych minerałów, które pochodzą z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. KAS zajmie się też kontrolą środków pieniężnych wwożonych do Unii Europejskiej oraz wywożonych z Unii Europejskiej. Zmiany mają na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Aktualność
11.06.2024 05:00 Podatki

Sprawdź, jak powinien być rozliczony przychód z kontraktu forward w estońskim CIT. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Poprzednia Następna