Aktualności

Aktualność
22.02.2024 05:00 Kadry i płace

Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest jednoznaczne ustalenie kryteriów stwierdzających istnienie stosunku pracy oraz czy obecne ustawowe kompetencje inspektorów pracy w tym zakresie są wystarczające i skuteczne.

Aktualność
22.02.2024 05:00 Kadry i płace

Zatrudniamy pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy, zgodnie z umowami o pracę, są wynagradzani stawkami godzinowymi. Czy ustalając tym pracownikom wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatki za godziny nadliczbowe powinniśmy brać pod uwagę stawkę godzinową wynikającą z umowy o pracę, czy stawkę godzinową wynikającą z minimalnego wynagrodzenia? Pytanie dotyczy pracowników

Aktualność
22.02.2024 05:00 Kadry i płace

Czy do limitu 3 umów i 33 miesięcy zatrudnienia zalicza się wszystkie umowy u danego pracodawcy, bez względu na przerwę w zatrudnieniu i stanowisko pracy?

Aktualność
22.02.2024 05:00 Podatki

Wysoka inflacja spowodowała, że wielu Polaków zainteresowało się inwestowaniem swoich oszczędności, aby zapobiec utracie ich wartości. – Ten trend przybiera na sile, obecnie dużo więcej osób interesuje się inwestowaniem, niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu – mówi ekonomista dr Wojciech Świder. Jak ocenia, Polacy wciąż jednak nadganiają pod tym względem bardziej rozwinięte, zachodnioeuropejskie

Aktualność
22.02.2024 05:00 Kadry i płace

Zatrudniamy pracowników na stanowisku - monter. Praca na tym stanowisku wymaga pracy na różnych działach. Jest to praca zarówno w pozycji stojącej, w cieczy (olej+woda) i czasami praca siedząca. Pracownice zaczęły przynosić nam zaświadczenia od lekarzy dermatologów lub neurologów wskazujące na to, że nie mogą stać lub nie mogą pracować w cieczy. Bardzo utrudnia nam to planowanie pracy. Czy takie zaświadczenia

Aktualność
22.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

Od 1 marca nastąpi kolejna waloryzacja emerytur i rent. Jest przeprowadzana z urzędu – nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną teraz o 12,12 proc.

Aktualność
22.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

Płatnicy składek są zobowiązani do sporządzenia informacji rocznej (ZUS IMIR) dotyczącej ubezpieczonych, za których w 2023 r. rozliczali składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ww. informację należy przekazać ubezpieczonym do 28 lutego 2024 r.

Aktualność
22.02.2024 05:00 Kadry i płace

Jak mogę skutecznie rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który porzucił miejsce pracy i nie mam z nim kontaktu? Nie chcę zwalniać go dyscyplinarnie. Czy mogę wysłać pocztą rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron? Czy pracownik musi odebrać list, żeby rozwiązanie umowy było skuteczne? Co z rozliczeniem za urlop i pozostałą część miesiąca, jeśli pensja była płatna gotówką?

Aktualność
22.02.2024 05:00 Kadry i płace

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online z cyklu kawa z INFORLEX, które odbędzie się 27 lutego 2024 r. Ekspert - Grzegorz Filipowicz opowie, jak udoskonalić procesy HR.

Aktualność
21.02.2024 11:49 Podatki

21 lutego 2024 r. odbyły się konsultacje w MF w sprawie obowiązku podawania przez podatnika numeru KSeF, gdy będzie dokonywał płatności za fakturę wystawioną w KSeF. Uczestnicy kwestionowali zasadność wprowadzenia tego obowiązku i wnioskowali o jego likwidację lub przesunięcie terminu jego wejścia w życia. MF nie zamierza jednak zrezygnować z jego wprowadzenia.

Aktualność
21.02.2024 09:47 Podatki

Banderole podatkowe i legalizacyjne można nanosić zarówno na jednostkowe opakowanie kartonowe jak i na ofoliowane opakowanie wyrobów nowatorskich przeznaczonych do sprzedaży konsumentom. Takie zmiany wprowadziła nowelizacja rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, która obowiązuje od 6 marca 2024 r.

Aktualność
21.02.2024 05:00 Kadry i płace

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej nakłada na pracodawcę obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej związanej z pracą w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dokumenty te należy przechowywać w części B akt osobowych pracownika.

Aktualność
21.02.2024 05:00 Podatki

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają sygnały o potrzebie rozważenia zmian prawnych w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla artystów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Aktualność
21.02.2024 05:00 Rachunkowość firm

Dla pracowników działów finansowo-księgowych pierwszy kwartał to zazwyczaj najtrudniejszy okres w roku. Na bieżące obowiązki nakłada się konieczność przygotowania sprawozdania finansowego oraz kalkulacji wyniku podatkowego za poprzedni rok. Przygotowanie sprawozdania nie jest łatwe, bo musi ono nie tylko prezentować wierny i rzetelny obraz z punktu widzenia rachunkowości, ale także odzwierciedlać przebieg

Aktualność
21.02.2024 05:00 Podatki

Wartość wręczanych przez pracodawcę pracownikom prezentów lub upominków nie stanowi dla nich przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na pracodawcy nie spoczywają obowiązki płatnika związane z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem zaliczki na podatek. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 14 lutego 2024 r. (0112-KDIL2-1.4011.39.2024.2

Aktualność
21.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

Płatnicy składek są zobowiązani do przekazania do ZUS formularza ZUS ZSWA za 2023 r. Zasadniczo mają na to czas do 2 kwietnia 2024 r. W niektórych przypadkach termin przekazania ZUS ZSWA może być inny, np. jeśli pracownik wystąpi z wnioskiem o emeryturę pomostową.

Aktualność
21.02.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Skrócenie trwania postępowań w sprawach gospodarczych do maksymalnie sześciu miesięcy, uproszczenie systemu podatkowego, większa stabilność prawa i trzymanie się vacatio legis oraz ograniczenie instytucji tymczasowego aresztowania – to część postulatów zawartych w „Nowej polityce gospodarczej”, która została opracowana we współpracy z Radą Przedsiębiorców i Radą Naukową przy Rzeczniku MŚP na podstawie

Aktualność
21.02.2024 05:00 Kadry i płace

Czy w przypadku, gdy pracownik na dany dzień ma zatwierdzony urlop wypoczynkowy, może wnioskować o urlop z tytułu siły wyższej? Przykład: nastąpi nagłe zdarzenie, np. zalane mieszkanie, i pracownik będzie chciał zamienić urlop wypoczynkowy na urlop z tytułu siły wyższej. Czy ma do tego prawo?

Aktualność
21.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

Pracownikowi należą się dwa dni wolne na oddanie krwi lub krwi i jej składników. Jak pracownik powinien udokumentować swoją nieobecność? Czy zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa pracownik przedstawia działowi kadr tylko do wglądu? Na te pytania odpowiada nasz ekspert. Obejrzyj krótkie wideo.

Aktualność
20.02.2024 08:59 Podatki

Do 20 lutego przedsiębiorcy mogą zmienić formę opodatkowania swojej firmy w 2024 roku. Nie muszą jednak osobiście odwiedzać urzędu skarbowego – resort finansów wyjaśnia, jak można to zrobić nie ruszając się sprzed komputera.

Aktualność
20.02.2024 08:55 Podatki

Podatnicy, którzy chcą zmienić w 2024 r. formę opodatkowania na podatek liniowy albo ryczałt ewidencjonowany muszą złożyć oświadczenia w tej sprawie do 20 lutego 2024 r. tylko jeżeli pierwszy przychód osiągnęli w styczniu 2024 r. Podatnicy, którzy pierwszy przychód osiągną później, oświadczenia te muszą złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten pierwszy przychód osiągną, albo

Aktualność
20.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

Dodatkowe oszczędności na okres po zakończeniu aktywności zawodowej można gromadzić m.in. na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE), na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), w pracowniczym programie emerytalnym (PPE) czy w pracowniczym planie kapitałowym (PPK). Tylko w PPE i w PPK gromadzimy oszczędności przy wsparciu finansowym pracodawcy. W PPK dokłada się do nich także państwo

Poprzednia Następna