Aktualności

Aktualność
20.05.2024 12:53 Ubezpieczenia

20 maja to ostatni dzień na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2023 rok. Dotyczy to przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Rozliczenie roczne trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2024 r. – przypomina w poniedziałek ZUS.

Aktualność
20.05.2024 09:02 Podatki

Do 24 maja 2024 r, przedłużono konsultacje w sprawie wprowadzenia w Polsce przepisów o globalnym podatku minimalnym. Tym samym podatnicy mogą ciągle jeszcze wypowiedzieć się na temat projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych (dalej projekt).

Aktualność
20.05.2024 05:00 Podatki

Osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, Opodatkowana jest podatkiem liniowym, świadczy usługi szkoleniowe, prowadzi wykłady. Ta sama osoba ma również zarejestrowaną działalność gospodarczą w Hiszpanii. Z tego tytułu odprowadza tam podatki. Działalność w Hiszpanii polega na wynajmie nieruchomości. Czy taka osoba, składając rozliczenie roczne PIT-36L, powinna uwzględnić

Aktualność
20.05.2024 05:00 Podatki

Żaden przepis ustawy o VAT ani rozporządzeń wykonawczych do niej nie reguluje kwestii anulowania faktury. W praktyce podatkowej ukształtował się jednak pogląd, że anulowanie faktury jest dopuszczalne pod warunkiem, że nie została ona wprowadzona do obrotu.

Aktualność
20.05.2024 05:00 Podatki

Jak prawidłowo pod kątem podatku VAT rozliczyć fakturę za dostęp do systemu informacji prawnej (np. INFORLEX) prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą? Czy VAT można odliczyć od razu w całości, czy tylko od opłaconej części?

Aktualność
20.05.2024 05:00 Podatki

W okresie wiosenno-letnim rolnicy zawierają większą liczbę umów o pomocy przy zbiorach. Coraz częściej pomocnikami rolników są nie tylko polscy obywatele, ale również Ukraińcy i Białorusini. Jak rozliczyć PIT w takiej sytuacji? Przypominamy zasady.

Aktualność
17.05.2024 13:07 Obrót gospodarczy

14 maja 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw.

Aktualność
17.05.2024 13:01 Podatki

24 kwietnia 2024 r. został opublikowany projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt przewiduje wprowadzenie tzw. kasowego PIT.

Aktualność
17.05.2024 12:57 Podatki

20 kwietnia 2024 r. został opublikowany projekt ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym, który ma wprowadzić tzw. „globalny podatek minimalny”.

Aktualność
17.05.2024 12:43 Obrót gospodarczy

Planowane są zmiany przepisów określających tzw. środki ograniczające względem podmiotów rosyjskich i białoruskich. Planowane jest nałożenie nowych obowiązków na przedsiębiorców dokonujących obrotu z zagranicą. Z drugiej strony przewiduje się rozszerzenie katalogu odstępstw od zakazów lub środków ograniczających. Będzie to zadanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Aktualność
17.05.2024 12:38 Podatki

6 maja 2024 r. został opublikowany projekt ustawy nowelizującej ustawę o podatku akcyzowym. Zaproponowane zmiany będą polegały na objęciu podatkiem akcyzowym nowych kategorii wyrobów akcyzowych: saszetek nikotynowych oraz innych wyrobów nikotynowych. Ponadto dotychczasowa definicja wyrobów nowatorskich zostanie zmieniona w taki sposób, aby objąć swoim zakresem również wyroby beztytoniowe, które dotychczas

Aktualność
17.05.2024 12:30 Kadry i płace

Na posiedzeniu Sejmu 9 maja 2024 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami podczas pracy.

Aktualność
17.05.2024 12:23 Obrót gospodarczy

15 maja 2024 r. Sejm uchwalił ustawę o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym.

Aktualność
17.05.2024 12:20 Kadry i płace

15 maja 2024 r. Sejm uchwalił ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”.

Aktualność
17.05.2024 12:13 Podatki

9 maja 2024 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących obowiązków importerów minerałów, które pochodzą z obszarów dotkniętych konfliktami i z obszarów wysokiego ryzyka. Zawiera również regulacje dotyczące wzmocnienia kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii Europejskiej oraz wywożonych z Unii Europejskiej

Aktualność
17.05.2024 12:08 Ubezpieczenia

9 maja 2024 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzającą tzw. wakacje składkowe.

Aktualność
17.05.2024 12:04 Podatki

9 maja 2024 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT przesuwającą termin wejścia w życie obowiązkowego KSeF na 1 lutego 2026 r.

Aktualność
17.05.2024 11:59 Obrót gospodarczy

W Dzienniku Ustaw z 15 maja 2024 r. została opublikowana ustawa o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze.

Aktualność
17.05.2024 11:55 Podatki

Od 20 maja 2024 r. cygara i cygaretki zostały objęte unijnym systemem śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych (Track&Trace). W związku z tym zostały wprowadzone nowe wzory znaków akcyzy na te wyroby.

Aktualność
17.05.2024 11:50

15 maja 2024 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o wsparciu kredytobiorców.

Aktualność
17.05.2024 11:46 Podatki

8 maja 2024 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o rachunkowości. Na niektóre jednostki nakłada ona obowiązek ujawniania informacji o płaconym podatku dochodowym (sprawozdanie o podatku dochodowym).

Aktualność
17.05.2024 11:40 Podatki

MF określił w rozporządzeniu sposób przesyłania pełnomocnictw w postaci elektronicznej.

Aktualność
17.05.2024 11:36 Obrót gospodarczy

Z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 29 kwietnia 2024 r., weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Zmiany powodują wyłączenie rolników spod reżimu przepisów przeznaczonych dla konsumentów.

Aktualność
17.05.2024 11:30 Podatki

Rodzice uczniów i nauczyciele, którzy otrzymali w 2023 r. darmowe laptopy lub bony na ich zakup, nie są obowiązani do odprowadzenia PIT od przychodów osiągniętych z tego tytułu.

Poprzednia Następna