Aktualności

Aktualność
11.12.2023 05:00 Kadry i płace

Czy pracodawca może przelać na konto ZFŚS dodatkowe środki, poza ustawowymi odpisami? Chcielibyśmy przelać dodatkowe pieniądze ze środków obrotowych. Jeśli jest taka możliwość, to czy są jakieś zasady, o których powinniśmy pamiętać?

Aktualność
11.12.2023 05:00 Rachunkowość firm

Na najbliższym spotkaniu będziemy rozmawiać o zamknięciu roku 2023. Zapraszamy 12 grudnia br., o godzinie 9.00.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Podatki

Okres przedświąteczny wiąże się w przypadku wielu podatników z różnymi świątecznymi zakupami, jak również ze świątecznymi świadczeniami. Wiele tych świadczeń i zakupów należy rozliczyć w VAT. Przedstawiamy przykładowe z nich.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Ubezpieczenia

Jaki kod przerwy należy wykazać w przypadku odbywania przez pracownika służby na granicy oraz ćwiczeń na poligonie? Pracownik należy do Wojska Obrony Terytorialnej.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Kadry i płace

Od 1 stycznia 2024 r. dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i

Aktualność
11.12.2023 05:00 Kadry i płace

W naszej firmie w ostatnich dniach mamy sporo wniosków o urlop z powodu działania siły wyższej. Wnioski urlopowe składane i akceptowane są elektronicznie w wewnętrznym programie. Z rozmów wynika, że pracownicy traktują urlop z powodu działania siły wyższej jako dodatkowe 2 dni urlopu, z tym że płatnego 50% wynagrodzenia. Jak należy traktować takie sytuacje? Czy mamy prawo odmówić takiego urlopu?

Aktualność
11.12.2023 05:00 Podatki

Podatnicy, którzy korzystają jeszcze z ulgi odsetkowej w zeznaniu za 2024 rok odliczą odsetki od tej części kredytu, która nie przekroczy kwoty 443 450 zł. To oznacza, że limit odliczenia wzrośnie ponieważ w rozliczeniu za 2023 r. wynosi on 374 290 zł.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Obrót gospodarczy

Termin na wdrożenie e-doręczeń będzie zmieniony. Zgodnie z projektem ustawy o e-doręczeniach przesunięto publikację komunikatu ministra cyfryzacji zapowiadającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych, która miała nastąpić do 31 grudnia 2023.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Kadry i płace

Początek roku zawsze oznacza w działach kadr i płac nowe obowiązki. Dla ułatwienia zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy na webinarium: "20 problemów kadrowca na przełomie roku + WZORY". Podczas webinarium ekspert omówi problemy związane ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego, zawieraniem umów o pracę na przełomie roku, udzielaniem urlopów w tym okresie oraz zmienionymi w końcu 2023 r.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Podatki

Od 1 stycznia 2024 r. będzie można składać elektronicznie wnioski o wydanie wiążących informacji stawkowych (WIS), wnioski o wydanie wiążących informacji akcyzowych (WIA) i wnioski o wydanie wiążących informacji o pochodzeniu (WIP). Wnioski o wydanie WIS będą składane w serwisie e-Urząd Skarbowy a wnioski o wydanie WIA i WIP na portalu PUESC.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Kadry i płace

W 2024 r. PIP planuje przeprowadzić ogółem 60 tys. kontroli. W ramach zadań koordynowanych centralnie różnymi formami działań prewencyjno-promocyjnych zamierza objąć przynajmniej 35 tysięcy podmiotów: pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów, studentów i innych odbiorców działań.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Podatki

Wnioskodawczyni jest po rozwodzie. Teściowie chcą jej przekazać darowiznę pieniężną w kwotach po ok. 36 000 zł od każdego z osobna. Z uwagi na powyższe, zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy teściowie (rodzice byłego męża) w dalszym ciągu należą do I grupy podatkowej.

Aktualność
10.12.2023 19:55 Podatki

Ministerstwo Finansów zaprosiło podatników na XVIII Forum Cen Transferowych. Zapisywać się na najbliższe spotkanie można jeszcze do poniedziałku 11 grudnia 2023 r. Otwarte posiedzenie forum odbędzie się online 12 grudnia 2023 r.

Aktualność
10.12.2023 19:34 Podatki

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy umożliwiający szybsze rozliczenie w podatku dochodowym poniesionych wydatków inwestycyjnych. W swoim komunikacie rząd przypomina podatnikom, że wydatki inwestycyjne, jako koszt uzyskania przychodów, pomniejszają podstawę opodatkowania, a w konsekwencji również wysokość podatku. Zapowiadane w projekcie rozwiązania mają być dodatkową zachętą do zwiększania tego

Aktualność
08.12.2023 12:59 Podatki

MF przygotował projekt modyfikacji wniosku ORD-IN, czyli wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Nowy wzór wniosku ma wejść w życie już następnego dnia od dnia publikacji nowego rozporządzenia w tej sprawie. Odpowiednie zmiany zostały zaprojektowane również we wzorze wniosku ORD-WS tzw. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej

Aktualność
08.12.2023 11:21 Podatki

Od 1 stycznia 2024r. w e-Urząd Skarbowy i na portalu PUESC pojawią się nowe funkcjonalności. Za pośrednictwem tych serwisów podatnicy będą składali wnioski o wydanie wiążących informacji WIS, WIA i WIP. Można je będzie składać wyłącznie elektronicznie.

Aktualność
08.12.2023 10:37 Podatki

7 grudnia 2023 r. opublikowano dwa rozporządzenia zmieniające. Są to rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023. Dostosowują polskie przepisy, w zakresie utraty prawa do stosowania zwolnienia z VAT importu

Aktualność
08.12.2023 05:00 Podatki

Z 500 zł do 840 zł zostanie podwyższona kwota składki na związki zawodowe, którą podatnicy mogą odliczać w zeznaniu rocznym.

Aktualność
08.12.2023 05:00 Ubezpieczenia

MRPiS ogłosiło kwotę ograniczenia podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych na 2024 r.

Aktualność
08.12.2023 05:00 Podatki

Rozpoczęły się konsultacje podatkowe w sprawie nowego modelu porozumienia inwestycyjnego. Zgłoszenie do udziału w konsultacjach należy przesłać do 27 grudnia 2023 r.

Aktualność
08.12.2023 05:00 Podatki

Wydatki inwestycyjne jako koszt uzyskania przychodów pomniejszą podstawę opodatkowania, co w konsekwencji pomniejszy również wysokość zobowiązania podatkowego dla przedsiębiorców - przewidują rozwiązania, nad którymi pracuje resort finansów.

Aktualność
07.12.2023 12:52 Podatki

Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydał obwieszczenie, w którym określił limity odliczeń na IKZE w 2024 r. Limity te są wyższe w porównaniu do 2023 r.

Aktualność
07.12.2023 12:16 Rachunkowość firm

Na najbliższym spotkaniu będziemy rozmawiać o zamknięciu roku 2023. Zapraszamy 12 grudnia br., o godzinie 9.00.

Aktualność
07.12.2023 12:00 Kadry i płace

Początek roku zawsze oznacza w działach kadr i płac nowe obowiązki. Dla ułatwienia zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy na webinarium: "20 problemów kadrowca na przełomie roku + WZORY". Podczas webinarium ekspert omówi problemy związane ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego, zawieraniem umów o pracę na przełomie roku, udzielaniem urlopów w tym okresie oraz zmienionymi w końcu 2023 r.

Poprzednia Następna