Aktualności

Aktualność
11.07.2024 05:00 Ubezpieczenia

Polski Ład krajowym przedsiębiorcom kojarzy się głównie z negatywnymi zmianami, np. w zasadach opłacania składki zdrowotnej. Skutek jest taki, że właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą wprowadzoną przez rząd PiS. – Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business

Aktualność
11.07.2024 05:00 Ubezpieczenia

Sprawdź czy przedsiębiorca korzystający z ulgi na start może wystąpić o wakacje składkowe. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
10.07.2024 05:00 Ubezpieczenia

Od 1 października 2024 r. ruszy program Aktywny Rodzic, który wprowadza nowe świadczenia pieniężne dla rodzin. Program ma ułatwić rodzicom pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem i aktywizacją zawodową. Wnioski o świadczenia można składać do ZUS od 1 października 2024 r.

Aktualność
09.07.2024 05:00 Ubezpieczenia

Płatnicy, którzy wysłali wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R), powinni otrzymać zwrot na wskazany we wniosku rachunek bankowy najpóźniej 1 sierpnia 2024 r.

Aktualność
08.07.2024 11:14 Ubezpieczenia

ZUS zwróci nadpłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne za 2023 r. do 1 sierpnia 2024 r. Dotyczy płatników składek, którzy złożyli wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R) i nie posiadają zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń.

Aktualność
08.07.2024 05:00 Ubezpieczenia

Resort pracy przygotował projekt nowelizacji ustawy dotyczący oskładkowania umów cywilnoprawnych, wyjątkiem będą umowy uczniów i studentów do 26. roku życia. "Ozusowanie" wszystkich umów cywilnoprawnych to jeden z kamieni milowych wpisanych do polskiego KPO, które rząd jest zobowiązany zrealizować. Projekt będzie omawiany na najbliższym posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Aktualność
05.07.2024 14:41 Ubezpieczenia

Płatnicy, którzy wysłali wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R), powinni otrzymać zwrot na wskazany we wniosku rachunek bankowy najpóźniej 1 sierpnia 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwrócił już przedsiębiorcom nadpłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 r. na łączną kwotę niemal 1,36 mld zł.

Aktualność
05.07.2024 07:25 Kadry i płace Ubezpieczenia

Resort pracy przygotował projekt nowelizacji ustawy dotyczący oskładkowania umów cywilnoprawnych, wyjątkiem będą umowy uczniów i studentów do 26. roku życia. "Ozusowanie" wszystkich umów cywilnoprawnych to jeden z kamieni milowych wpisanych do polskiego KPO, które rząd jest zobowiązany zrealizować. Projekt będzie omawiany na najbliższym posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Aktualność
04.07.2024 05:00 Ubezpieczenia

Wakacje składkowe, czyli możliwość niepłacenia składek ZUS przez jeden, wybrany miesiąc w roku kalendarzowym to nowe rozwiązanie z którego przedsiębiorcy skorzystają jeszcze w tym roku. Od 1 listopada 2024 roku przedsiębiorcy będą mogli złożyć wniosek do ZUS, a już w grudniu będą mogli korzystać z tego rozwiązania. Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby skorzystać z wakacji składkowych?

Aktualność
04.07.2024 05:00 Ubezpieczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył coroczną aktualizację informacji o stanie kont klientów i prognozowanych emeryturach. Każdy ubezpieczony może już sprawdzić na swoim profilu PUE ZUS, jaki kapitał zgromadził. ZUS wygenerował ponad 23,9 mln informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej za 2023 r. Informacje te są prezentowane na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Aktualność
03.07.2024 05:00 Ubezpieczenia

Od wielu miesięcy trwa spór miedzy Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przedmiotem sporu jest interpretacja przepisów dotyczących tzw. Małego ZUS Plus. Z tej preferencji składkowej przedsiębiorcy mogą korzystać przez trzy lata. Pojawiły się natomiast rozbieżne interpretacje, ile lat wynosić ma przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać

Aktualność
03.07.2024 05:00 Ubezpieczenia

ZUS czy OFE? - pozostał miesiąc na podjęcie decyzji dotyczącej przyszłej emerytury. Od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r. ubezpieczeni ponownie mogą wybrać gdzie ma trafiać część składki emerytalnej. Osoby, które chcą zmienić podjętą wcześniej decyzję, muszą w czasie trwania „okna transferowego” przekazać do ZUS stosowne oświadczenie.

Aktualność
01.07.2024 11:05 Ubezpieczenia

Przedsiębiorca ma prawo skorygować dokumenty rozliczeniowe ze składką zdrowotną tylko do dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaconej składki, która wynika z rocznego rozliczenia. Jeśli płatnik nie składał takiego wniosku, to korekty składki zdrowotnej za 2023 rok może przekazać do 1 lipca- przypomina ZUS.

Aktualność
01.07.2024 11:00 Ubezpieczenia

Od 1 lipca po raz kolejny w tym roku wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę, co oznacza wyższe składki ZUS dla niektórych przedsiębiorców. Początkujący przedsiębiorcy, którzy korzystają z dwuletniego okresu opłacania składek na preferencyjnych zasadach, muszą się liczyć z wyższymi wpłatami do ZUS-u opłacając składki za lipiec.

Aktualność
01.07.2024 09:17 Ubezpieczenia

Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotny zapis do Karty Nauczyciela, zgodnie z którym nauczyciele spełniający określone warunki – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – będą mogli przejść na emeryturę w wieku niższym niż określony w ustawie emerytalnej. Przepisy regulujące to świadczenie wejdą w życie od 1 września 2024 r

Aktualność
01.07.2024 08:26 Ubezpieczenia

Od 1 lipca 2024 r. rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie w wysokości 300 zł z programu „Dobry Start”. Wnioski można składać do 30 listopada 2024 r. wyłącznie w formie elektronicznej np. w aplikacji mZUS lub bezpośrednio przez profil informacyjny PUE ZUS.

Aktualność
01.07.2024 07:34 Kadry i płace Ubezpieczenia

Uczestnicy PPK mogą obniżyć wpłatę do PPK, jeżeli ich wynagrodzenie nie przekracza 1,2 - krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku ze zmianą wynagrodzenia minimalnego, od 1 lipca 2024 roku limit ten wynosi 5160 zł.

Aktualność
01.07.2024 06:07 Ubezpieczenia

Przedsiębiorca, który oblicza dochód dla celów PIT metodą kasową, tak samo będzie ustalał dochód dla celów składki zdrowotnej – powiedział wiceminister finansów Jarosław Neneman. Przyznał też, że stosowanie metody kasowej przy PIT będzie skomplikowane.

Aktualność
28.06.2024 07:00 Ubezpieczenia

1 listopada 2024 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzająca tzw. wakacje składkowe dla przedsiębiorców.

Aktualność
28.06.2024 07:00 Ubezpieczenia

1 października 2024 r. w swoim zasadniczym kształcie wchodzi w życie ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka –„Aktywny rodzic” (z wyjątkiem niektórych przepisów, które wchodzą w życie w innym terminie).

Aktualność
28.06.2024 05:00 Ubezpieczenia

Od 1 lipca rodzice mogą składać wioski o wypłatę świadczenia "Dobry Start". To jednorazowy przelew w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o 300 plus można złożyć wyłącznie elektronicznie.

Aktualność
28.06.2024 05:00 Ubezpieczenia

Uczestnicy PPK mogą obniżyć wpłatę do PPK, jeżeli ich wynagrodzenie nie przekracza 1,2 - krotności minimalnego wynagrodzenia. Od 1 lipca br. wskazany limit to 5160 zł.

Aktualność
27.06.2024 05:00 Ubezpieczenia

W lipcu 2024 roku pracodawca, który nie uruchomił PPK z uwagi na prowadzenie PPE, musi sprawdzić, czy nadal przysługuje mu to uprawnienie. Pracodawcy, którzy podjęli decyzję o niestosowaniu ustawy o PPK z uwagi na prowadzenie PPE, muszą pamiętać, że uprawnienie to nie jest bezterminowe. Pracodawca traci je m.in. w przypadku, gdy według stanu na 1 lipca w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych

Aktualność
25.06.2024 05:00 Ubezpieczenia

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie od 1 lipca 2024 r. do 4300 zł (o 58 zł). W konsekwencji, w przypadku przedsiębiorców opłacających składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru składek, która jest zależna od wysokości płacy minimalnej, składki ZUS również będą wyższe.

Poprzednia Następna