Aktualności

Aktualność
23.02.2024 10:55 Ubezpieczenia

Do Sejmu złożono projekt tzw. emerytury stażowej.

Aktualność
23.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

Pracownica przebywa na urlopie rodzicielskim do 27 lipca 2024 r. W dniu 1 lutego do zakładu pracy wpłynęło jej zwolnienie lekarskie z kodem B. Czy zwolnienie lekarskie przerywa urlop rodzicielski?

Aktualność
23.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

Przedsiębiorcy rozliczający podatek na zasadach ogólnych ustalają minimalną składkę zdrowotną na rok składkowy, który trwa od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego. To oznacza, że minimalna składka zdrowotna obliczona z minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2023 r. (9% z 4242 zł) będzie obowiązywała za okres od 1 lutego 2024 r. do stycznia 2025 r.

Aktualność
23.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

Uczestnik PPK, posiadający więcej niż jeden rachunek PPK, może – dokonując wypłaty transferowej – przenosić swoje oszczędności między tymi rachunkami. Może to robić dowolną liczbę razy, bez ponoszenia kosztów i bez pośrednictwa pracodawcy.

Aktualność
22.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

Od 1 marca nastąpi kolejna waloryzacja emerytur i rent. Jest przeprowadzana z urzędu – nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną teraz o 12,12 proc.

Aktualność
22.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

Płatnicy składek są zobowiązani do sporządzenia informacji rocznej (ZUS IMIR) dotyczącej ubezpieczonych, za których w 2023 r. rozliczali składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ww. informację należy przekazać ubezpieczonym do 28 lutego 2024 r.

Aktualność
21.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

Płatnicy składek są zobowiązani do przekazania do ZUS formularza ZUS ZSWA za 2023 r. Zasadniczo mają na to czas do 2 kwietnia 2024 r. W niektórych przypadkach termin przekazania ZUS ZSWA może być inny, np. jeśli pracownik wystąpi z wnioskiem o emeryturę pomostową.

Aktualność
21.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

Pracownikowi należą się dwa dni wolne na oddanie krwi lub krwi i jej składników. Jak pracownik powinien udokumentować swoją nieobecność? Czy zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa pracownik przedstawia działowi kadr tylko do wglądu? Na te pytania odpowiada nasz ekspert. Obejrzyj krótkie wideo.

Aktualność
20.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

Dodatkowe oszczędności na okres po zakończeniu aktywności zawodowej można gromadzić m.in. na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE), na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), w pracowniczym programie emerytalnym (PPE) czy w pracowniczym planie kapitałowym (PPK). Tylko w PPE i w PPK gromadzimy oszczędności przy wsparciu finansowym pracodawcy. W PPK dokłada się do nich także państwo

Aktualność
20.02.2024 05:00 Kadry i płace Ubezpieczenia

Pracownik uprzedził przełożonego, że wybiera się do stacji krwiodawstwa w celu oddania krwi i w związku z tym będzie nieobecny w pracy przez 2 dni. Trzeciego dnia pracownik przyszedł do pracy i poinformował przełożonego, że jednak nie udało mu się oddać krwi z uwagi na przeciwskazania zdrowotne i nie przyniósł żadnego zaświadczenia. Czy w takiej sytuacji powinniśmy udzielić temu pracownikowi wolnego

Aktualność
19.02.2024 12:49 Ubezpieczenia

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały opublikowane główne założenia do projektu ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia. Projekt określa zasady i tryb postępowania w sprawie przyznawania prawa do ww. świadczenia.

Aktualność
19.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

ZUS ostrzega przed fałszywym profilem ZUS-u na Facebooku, który zachęca do inwestycji mającej zagwarantować emeryturę w wieku 50 lat. W ten sposób oszuści próbują wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze Polaków.

Aktualność
19.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

Komisja Prawna Krajowej Rady Doradców Podatkowych wydała opinię dotyczącą przepisów wprowadzających „wakacje od ZUS”. W ocenie ekspertów, zapowiadane przepisy nie są precyzyjne, a skorzystanie z możliwości niezapłacenia składek ZUS przez przedsiębiorców, wymagać będzie nadmiernej biurokracji.

Aktualność
16.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

Do końca lutego uczestnicy PPK powinni otrzymać od instytucji finansowych, prowadzących ich rachunki PPK, roczną informację o stanie swoich oszczędności.

Aktualność
16.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

Na maile klientów ZUS trafiają wiadomości o konieczności uzupełnienia i/lub poprawienia danych dotyczących świadczenia 800+, ponieważ bez tego nie zostanie podniesiona kwota świadczenia z 500 na 800 zł. W mailu podany jest link, w którego należy wejść aby poprawić dane. Tych wiadomości nie wysyła ZUS i są one fałszywe.

Aktualność
15.02.2024 09:17 Ubezpieczenia

Czy pracodawca jest obowiązany do przekazania pracownikom rocznego dokumentu ZUS IMIR, jeśli mają oni dostęp do aplikacji, w której na bieżąco udostępniane są wszystkie wypłaty pracowników wraz z wykazanymi kwotami składek na ubezpieczenie społeczne?

Aktualność
13.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

9 lutego Główny Urząd Statystyczny ogłosił dane dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. To jedna ze składowych wzoru, według którego obliczany jest wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. W 2024 r. wskaźnik ten wyniesie 112,12 proc.

Aktualność
13.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

Rzecznik informował już, iż zgodnie z literalną interpretacją przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS (od lutego 2020 r. – Małego ZUS Plus) w latach 2019-2021, a następnie przez dwa lata: 2022, 2023 opłacali standardowe składki na ubezpieczenia społeczne, od stycznia 2024 r. mają prawo ponownie skorzystać z Małego ZUS Plus.

Aktualność
12.02.2024 12:25 Ubezpieczenia

7 lutego 2023 r. w Sejmie odbyło się I czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej. Projekt nowelizacji określa m.in. nowe reguły w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innych świadczeń emerytalno – rentowych. Ponadto w jednym z wariantów zakłada możliwość otrzymania

Aktualność
12.02.2024 12:13 Ubezpieczenia

8 lutego 2024 r. w Sejmie odbyło się I czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej oraz obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Oba projekty przewidują nowy rodzaj emerytury

Aktualność
12.02.2024 08:49 Ubezpieczenia

9 lutego 2024 r. GUS podał wysokość kwoty bazowej która będzie obowiązywała w okresie od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r. Kwota bazowa ma wpływ na wysokość świadczeń emerytalnych i rentowych. Ustalana jest raz w roku przed waloryzacją świadczeń.

Aktualność
12.02.2024 05:00 Ubezpieczenia

Nowo powstałe przedsiębiorstwo nie zatrudnia pracowników, ale zatrudnia zleceniobiorców. Czy ma obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK?

Aktualność
09.02.2024 15:46 Ubezpieczenia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu dzisiejszym podało ostateczny wskaźnik tegorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Wyniesie on 112,12%. Minimalna emerytura wzrośnie o 192,52 zł.

Poprzednia Następna