Aktualności

Aktualność
30.01.2024 05:00 Kadry i płace

Resort pracy analizuje możliwość zaliczenia do ogólnego stażu pracy okresów zatrudnienia osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej. Ma to w służyć zrównaniu uprawnień pracowniczych jak np. wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego osób pracujących na podstawie pozapracowniczych form zatrudnienia i pracujących w ramach stosunku pracy.

Aktualność
30.01.2024 05:00 Kadry i płace

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił najważniejsze uwagi do rządowego projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – tzw. ustawy o ochronie sygnalistów. Zgodnie z projektem RPO ma być centralnym organem w obszarze ochrony sygnalistów i przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych. Jeden miesiąc vacatio legis oraz brak przepisów odraczających wykonywanie kompetencji w zakresie przyjmowania

Aktualność
30.01.2024 05:00 Obrót gospodarczy

„Wprowadzenie od 1 stycznia 2025 r. powszechnej kaucji za plastikowe, metalowe i szklane pojemniki wymusi zmianę naszych nawyków” – uważa Marcel Rakowski, prezes zarządu PolKa Polska Kaucja. W domach trzeba będzie znaleźć miejsce na przechowywanie butelek czy puszek przed wyniesieniem ich do sklepu. Prawdziwą rewolucję czeka też biznes, m.in. sklepy. Zorganizowanie zbiórki dla ponad 12 mld opakowań

Aktualność
29.01.2024 10:29 Obrót gospodarczy

26 stycznia 2024 r. opublikowano projekt ustawy o zapewnianiu spełniania wymogów dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Nowa ustawa nałoży szereg nowych obowiązków na przedsiębiorców prowadzących sprzedaż dla osób fizycznych i świadczące usługi. Obowiązki dotyczą zapewnienia dostępu do produktów i usług przedsiębiorcy osobom ze szczególnymi potrzebami.

Aktualność
29.01.2024 08:34 Podatki

MF wydało komunikat, w którym przypomina o obowiązku wpisywania poprawnych danych osób, dla których są wysyłane informacje PIT-11, PIT-R, PIT-8C i PIT-40A/11A za 2023 r. Wpisanie prawidłowych danych rejestracyjnych takich jak PESEL/NIP oraz adres zamieszkania podatnika umożliwi mu rozliczenie się w usłudze Twój e-PIT. Płatnicy muszą również pamiętać, że od stycznia 2022 r. nie ma możliwości przesłania

Aktualność
29.01.2024 05:47 Obrót gospodarczy

Według danych z Rejestru Fundacji Rodzinnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, do końca grudnia ub.r. zarejestrowano 448 tego typu podmiotów. Do tego ogólnie złożono 828 wniosków. Rozpatrzenie jednego z nich trwało średnio od 14 do 180 dni. Tutaj warto zaznaczyć, że ustawa obowiązuje dopiero od maja 2023 r. Według znawców tematu, rejestracji jest zaskakująco dużo. Jednocześnie

Aktualność
29.01.2024 05:00 Ubezpieczenia

Najpóźniej 31 stycznia 2024 r. płatnicy składek powinni przekazać do ZUS informację ZUS IWA. Na tej podstawie ZUS ustali stopę procentową składki wypadkowej na rok składkowy obowiązujący od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r., dla przedsiębiorców, którzy są zobowiązani do złożenia tej informacji.

Aktualność
29.01.2024 05:00 Kadry i płace

Lista płac jest dokumentem, na podstawie którego pracodawca lub zleceniodawca ustala prawidłową wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (w części finansowanej przez pracownika i pracodawcę), ubezpieczenie zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpłat na PPK, ewentualnych potrąceń przymusowych (np. zajęcie komornicze) i dobrowolnych (np. składka na ubezpieczenie grupowe na życie

Aktualność
29.01.2024 05:00 Podatki

Prezenty uznawane są za darowiznę, która podlega podatkowi od spadków i darowizn – przypomina Dariusz Skłodowski z Kancelarii Skłodowscy. Zauważa, że w przypadku prezentów od najbliższej rodziny można całkowicie uniknąć płacenia podatku, nawet od bardzo wartościowych prezentów.

Aktualność
29.01.2024 05:00 Podatki

Podatnik, który na skutek wypadku doznał uszkodzenia słuchu może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatek na zakup aparatu słuchowego, który jest mu niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej.

Aktualność
29.01.2024 05:00 Podatki

Sprawdź jakie błędy w wystawionym PIT-11 wymagają korekty i czy trzeba składać wtedy czynny żal. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
29.01.2024 05:00 Ubezpieczenia

Przed zawarciem umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający, który jest zamawiającym publicznym, ma obowiązek sprawdzić, czy wartość zamówienia jest mniejsza niż próg unijny. Jeżeli ta przesłanka nie jest spełniona, musi stosować do zamówienia na zarządzanie PPK przepisy prawa zamówień publicznych.

Aktualność
26.01.2024 13:17 Podatki Obrót gospodarczy

Rada Ministrów zdecydowała o wycofaniu 14 projektów ustaw, które zostały skierowane do Sejmu przez poprzedni rząd od 21 listopada do 8 grudnia 2023 r. Wycofany został m.in. projekt zakładający podwyżkę limitów amortyzacji podatkowej oraz projekt dotyczący emerytur stażowych. Decyzje dotyczące przyszłości poszczególnych projektów ustaw mają być podejmowane przez właściwe resorty.

Aktualność
26.01.2024 12:09 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości wdrażającym dyrektywę unijną w zakresie nałożenia obowiązku publicznego ujawniania sprawozdania o podatku dochodowym w podziale na kraje, w tym także ze wskazaniem tzw. rajów podatkowych. Prace nad tym projektem zaplanowane są na I kwartał 2024 r.

Aktualność
26.01.2024 05:00 Podatki

KIDP wystąpiła do resortu finansów o rozwiązanie problemu, który mają doradcy podatkowi reprezentujący osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ministerstwo Finansów tworząc e-Urząd Skarbowy, czyli internetową platformę do rozliczeń z fiskusem, zapomniało o dostępie profesjonalnych pełnomocników do rozliczeń osób fizycznych. Środowisko doradców podatkowych wyłapało ten błąd i zgłosiło się

Aktualność
26.01.2024 05:00 Podatki

Sprawdź jak w PIT-11 ująć ulgę dla młodych? Kiedy ją wpisać w części E, a kiedy w części G? Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
26.01.2024 05:00 Podatki

Wydatki na zorganizowanie obchodów jubileuszu w części dotyczącej przedstawicieli miasta, przedstawicieli Kościoła, a także kosztów cateringu i oprawy muzycznej w strefie cateringowej poniesionych na potrzeby spotkań, które zostały zorganizowane po koncertach i były dedykowane wybranym zaproszonym gościom, noszą znamiona reprezentacji. Tym samym nie są kosztem podatkowym.

Aktualność
26.01.2024 05:00 Podatki

Wpisanie prawidłowych danych rejestracyjnych (PESEL/NIP, adres zamieszkania podatnika) w formularzach przesyłanych do urzędów skarbowych umożliwi podatnikom rozliczenie w usłudze Twój e-PIT. Od stycznia 2022 r. nie ma możliwości przesłania informacji PIT-11 z nieprawidłowym identyfikatorem podatkowym PESEL albo NIP, tj. z wpisanym ciągiem tych samych cyfr (np. 1111111111 czy 9999999999). Dokumenty

Aktualność
26.01.2024 05:00 Podatki

W związku z wątpliwościami podatników co do sposobu składania Informacji TPR (wariant 5) dotyczącej podmiotu przejętego, gdy połączenie nastąpiło z zamknięciem jego ksiąg rachunkowych, resort finansów informuje, że w takiej sytuacji podmiot przejmujący składa odrębną Informację TPR za podmiot przejęty.

Aktualność
26.01.2024 05:00 Ubezpieczenia

Zmiana pracodawcy wiąże się z zawarciem nowej umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika oraz z utworzeniem dla niego nowego rachunku PPK. Dzieje się tak także w przypadku, gdy programy PPK u dotychczasowego i nowego pracodawcy są zarządzane przez tę samą instytucję finansową.

Aktualność
25.01.2024 11:58 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów powróciło do dialogu z przedsiębiorcami, biegłymi rewidentami i księgowymi w sprawie inicjatyw i planowanych zmian w sferze szeroko rozumianego prawa bilansowego. Tematem przeprowadzonych w styczniu 2024 r. spotkań były w dużej mierze planowane zmiany w przepisach ustawy o rachunkowości (a wśród nich szczególnie e-cyfryzacji) jak i implementacji unijnego prawa odnośnie dyrektywy

Aktualność
25.01.2024 05:00 Podatki

Jak zaksięgować ZUS naliczony, lecz niezapłacony w CIT estońskim? Czy można go zaksięgować na rozliczeniach międzyokresowych, czy może powinien zostać zaksięgowany w koszty?

Aktualność
25.01.2024 05:00 Podatki

Resort finansów poinformował, że prowadzenie ewidencji akcyzowych nadal możliwe jest w postaci papierowej i elektronicznej.

Aktualność
25.01.2024 05:00 Ubezpieczenia

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przygotowało projekt przepisów wprowadzających wakacje składkowe dla przedsiębiorców. Został on skierowany do uzgodnień i konsultacji. Opinie można przesyłać do 6 lutego 2024 r.