Aktualności

Aktualność

Sprawdź czy ustawa o ochronie sygnalistów dotyczy małych biur rachunkowych. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
12.07.2024 05:00 Kadry i płace

Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt nowelizacji Kodeksu pracy dotyczący stażu pracy. Zakłada on, że okresy samozatrudnienia, wykonywania pracy na podstawie umów zleceń czy świadczenia usług będą wliczały się do stażu pracy. W ten sposób Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce wyrównać szanse w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych dla milionów osób.

Aktualność
12.07.2024 05:00 Kadry i płace

W Dzienniku Ustaw został opublikowany tekst jednolity rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy. Dokument uwzględnia nowelizację przepisów z 11 maja 2023 roku. Do rozporządzenia został załączony pomocniczy wzór świadectwa pracy.

Aktualność
12.07.2024 05:00 Kadry i płace

Przegrzanie organizmu może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, a czasem być tragiczne w skutkach. Obecnie w przepisach BHP nie ma określonej maksymalnej temperatury, w której może być wykonywana praca. Ustalona za to jest jej minimalna wysokość, zależna od wykonywanej pracy. Ministra Pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zleciła prace przygotowawcze, których celem jest uregulowanie pracy w wysokich

Aktualność
11.07.2024 06:00 Kadry i płace

Podczas godzinnego spotkania eksperci omówią najważniejsze obowiązki związane z ochroną sygnalistów oraz odpowiedzą na pytania zadane na czacie przez uczestników. Webinarium skierowane jest do osób odpowiedzialnych w organizacjach za działy prawne, pracowników działów kadr i płac, HR oraz compliance, a także właścicieli firm i osób zarządzających.

Aktualność
11.07.2024 06:00 Kadry i płace

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w sprawie ustalania stażu pracy. MRPiPS chce, by uprawnienia pracownicze oraz dostęp do stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia były takie same niezależnie od prawnej i organizacyjnej formy wcześniejszej pracy.

Aktualność
10.07.2024 13:10 Kadry i płace

Rząd przedstawił projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada wprowadzenie nowych zasad ustalania stażu pracy. Do okresu zatrudnienia mają być zaliczane - poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych - okresy wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz indywidualnej działalności gospodarczej, jeżeli stanowiły tytuł do ubezpieczeń społecznych

Aktualność
08.07.2024 10:28 Kadry i płace

Nauczyciel powinien zachować prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przydzielone mu w arkuszu organizacji szkoły, w czasie których sprawował opiekę nad uczniami na wycieczce szkolnej, realizowanej m.in. w programie „Podróże z klasą”. Takie stanowisko zajął resort edukacji.

Aktualność
08.07.2024 05:00 Kadry i płace

25 września 2024 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. Nowe przepisy to także nowe obowiązki dla pracodawców, którzy muszą opracować procedurę zgłoszeń wewnętrznych i określić zasady ich przyjmowania. Zapraszamy o pobierania plakatu: Sygnalista - nowa procedura krok po kroku.

Aktualność
05.07.2024 07:25 Kadry i płace Ubezpieczenia

Resort pracy przygotował projekt nowelizacji ustawy dotyczący oskładkowania umów cywilnoprawnych, wyjątkiem będą umowy uczniów i studentów do 26. roku życia. "Ozusowanie" wszystkich umów cywilnoprawnych to jeden z kamieni milowych wpisanych do polskiego KPO, które rząd jest zobowiązany zrealizować. Projekt będzie omawiany na najbliższym posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Aktualność
05.07.2024 05:00 Kadry i płace

Sprawdź kogo dotyczy ustawa o ochronie sygnalistów. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
05.07.2024 05:00 Kadry i płace

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiana zasad zatrudniania obywateli Ukrainy, a także nowe obowiązki związane ze sprzedażą przez Internet to zmiany, które obowiązują już od 1 lipca 2024 roku. Podpowiadamy o czym warto pamiętać w lipcu i na jakie zmiany warto się przygotować w drugiej połowie 2024 roku.

Aktualność
05.07.2024 05:00 Kadry i płace

Jak można zatrudnić obywatela Ukrainy, który jest w Polsce na podstawie karty pobytu? Czy nadal tylko zgłaszamy zawarcie umowy o pracę do PUP? Czy takie zatrudnienie podlega innym procedurom?

Aktualność
04.07.2024 05:00 Kadry i płace

Tylko do 10 lipca organizacje zakładowe i międzyzakładowe mają termin składania pracodawcy informacji na temat liczebności swych organizacji według stanu na dzień 30 czerwca 2024 r.

Aktualność
04.07.2024 05:00 Kadry i płace

Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło realizację projektu „Elektronizacja umów o pracę oraz usprawnienie usług cyfrowych dla przedsiębiorców”, którego zadaniem będzie wsparcie cyfrowej transformacji polskich firm.

Aktualność
04.07.2024 05:00 Kadry i płace

Sprawdź jakie kary dla pracodawców przewiduje ustawa o ochronie sygnalistów. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
03.07.2024 06:42 Kadry i płace

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przygotowało i udostępniło zestaw materiałów zawierających informacje na temat ochrony sygnalistów. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące przedmiotowego zagadnienia.

Aktualność
02.07.2024 12:58 Kadry i płace

25 września 2024 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, która implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Pracodawcy muszą przygotować procedury dotyczące zgłaszania naruszeń prawa przez osoby u nich zatrudnione bądź z nimi współpracujące. W celu prawidłowego wdrożenia

Aktualność
02.07.2024 05:00 Kadry i płace

Sprawdź jakie obowiązki nakłada na pracodawców ustawa o ochronie sygnalistów. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
01.07.2024 07:37 Kadry i płace

1 lipca 2024 r. weszła w życie nowela ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która przedłuża do 30 września 2025 r. legalność pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce. Ponadto wiąże wypłaty świadczenia wychowawczego i z programu Dobry Start z obowiązkiem szkolnym.

Aktualność
01.07.2024 07:34 Kadry i płace Ubezpieczenia

Uczestnicy PPK mogą obniżyć wpłatę do PPK, jeżeli ich wynagrodzenie nie przekracza 1,2 - krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku ze zmianą wynagrodzenia minimalnego, od 1 lipca 2024 roku limit ten wynosi 5160 zł.

Aktualność
01.07.2024 05:00 Kadry i płace

25 września 2024 r. wchodzą w życie przepisy o ochronie sygnalistów. Sprawdź, kim jest sygnalista i kto nim może zostać.

Aktualność
28.06.2024 10:59 Kadry i płace

Projekt ustawy dopuszczającej dwie niedziele handlowe w miesiącu został 28 czerwca 2024 r. skierowany do komisji. Sejm odrzucił wniosek posłów PiS i Lewicy o odrzucenie go w pierwszym czytaniu.

Aktualność
28.06.2024 07:00 Kadry i płace

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 28 czerwca 2024 r., dodała do katalogu czynników zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników substancje reprotoksyczne.

Poprzednia Następna