Aktualności

Aktualność
23.02.2024 11:01 Podatki

Planowane jest zwiększenie kontroli nad importem oraz wwozem i wywozem środków pieniężnych do i z Unii Europejskiej.

Aktualność
23.02.2024 10:52 Podatki

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która przewiduje przedłużenie okresu obowiązywania szczególnych rozwiązań prawnych przewidzianych w tej ustawie do 30 czerwca 2024 r. W kolejnym kroku projektodawca planuje rozpoczęcie prac nad zmianami merytorycznymi oraz wydłużeniem terminu obowiązywania ustawy zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej.

Aktualność
23.02.2024 10:46 Podatki

W poselskim projekcie zaproponowano podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek PIT.

Aktualność
23.02.2024 10:43 Podatki

Od 1 stycznia 2024 r. umowę o unikaniu podwójnego opodatkowaniu z Republiką Finlandii stosuje się z zastrzeżeniami do konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (dalej: Konwencja). 14 lutego 2024 r. opublikowano oświadczenie rządowe zawierające zastrzeżenia i notyfikacje do tej umowy.

Aktualność
23.02.2024 10:41 Podatki

Od 1 listopada 2023 r. Republika Tunezyjska stała się stroną konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (dalej: Konwencja). 5 lutego 2024 r. opublikowano oświadczenie rządowe, jak ten fakt wpłynie na realizację polsko-tunezyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Aktualność
23.02.2024 10:40 Podatki

MF potwierdził, że artyści uliczni mają obowiązek rozliczać uzyskiwane przychody. Jeżeli ich działalność ma charakter zarobkowy, zorganizowany i ciągły to uzyskiwane przychody powinni zaliczyć do źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza i opodatkować według wybranej przez siebie formy. Podstawową formą opodatkowania są zasady ogólne, według skali podatkowej. Opodatkowaniu podlegają dochody

Aktualność
23.02.2024 10:39 Podatki

Od 1 stycznia 2024 r. Republika Armenii stała się stroną konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (dalej: Konwencja). Opublikowano oświadczenie rządowe, jak ten fakt wpłynie na realizację polsko-armeńskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Aktualność
23.02.2024 10:35 Podatki

Od 1 lutego 2024 r. obowiązuje nowy wzór dokumentu pełnomocnictwa ogólnego w sprawach podatkowych PPO-1 – wersja 3 oraz dokumentu zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu podatkowego pełnomocnictwa ogólnego OPO-1 – wersja 2.

Aktualność
23.02.2024 05:00 Podatki

Firmy z różnych branż mogą skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej. Warunkiem koniecznym do tego jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych. Działalność musi mieć twórczy charakter i należy ją prowadzić systematycznie. Odliczeń podatkowych dokonują głównie podmioty związane z przemysłem, ale wymogi spełniają też m.in. przedstawiciele sektora IT, medycyny, branży finansowej, spożywczej czy

Aktualność
22.02.2024 05:00 Podatki

Wysoka inflacja spowodowała, że wielu Polaków zainteresowało się inwestowaniem swoich oszczędności, aby zapobiec utracie ich wartości. – Ten trend przybiera na sile, obecnie dużo więcej osób interesuje się inwestowaniem, niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu – mówi ekonomista dr Wojciech Świder. Jak ocenia, Polacy wciąż jednak nadganiają pod tym względem bardziej rozwinięte, zachodnioeuropejskie

Aktualność
21.02.2024 11:49 Podatki

21 lutego 2024 r. odbyły się konsultacje w MF w sprawie obowiązku podawania przez podatnika numeru KSeF, gdy będzie dokonywał płatności za fakturę wystawioną w KSeF. Uczestnicy kwestionowali zasadność wprowadzenia tego obowiązku i wnioskowali o jego likwidację lub przesunięcie terminu jego wejścia w życia. MF nie zamierza jednak zrezygnować z jego wprowadzenia.

Aktualność
21.02.2024 09:47 Podatki

Banderole podatkowe i legalizacyjne można nanosić zarówno na jednostkowe opakowanie kartonowe jak i na ofoliowane opakowanie wyrobów nowatorskich przeznaczonych do sprzedaży konsumentom. Takie zmiany wprowadziła nowelizacja rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, która obowiązuje od 6 marca 2024 r.

Aktualność
21.02.2024 05:00 Podatki

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają sygnały o potrzebie rozważenia zmian prawnych w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla artystów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Aktualność
21.02.2024 05:00 Podatki

Wartość wręczanych przez pracodawcę pracownikom prezentów lub upominków nie stanowi dla nich przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na pracodawcy nie spoczywają obowiązki płatnika związane z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem zaliczki na podatek. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 14 lutego 2024 r. (0112-KDIL2-1.4011.39.2024.2

Aktualność
20.02.2024 08:59 Podatki

Do 20 lutego przedsiębiorcy mogą zmienić formę opodatkowania swojej firmy w 2024 roku. Nie muszą jednak osobiście odwiedzać urzędu skarbowego – resort finansów wyjaśnia, jak można to zrobić nie ruszając się sprzed komputera.

Aktualność
20.02.2024 08:55 Podatki

Podatnicy, którzy chcą zmienić w 2024 r. formę opodatkowania na podatek liniowy albo ryczałt ewidencjonowany muszą złożyć oświadczenia w tej sprawie do 20 lutego 2024 r. tylko jeżeli pierwszy przychód osiągnęli w styczniu 2024 r. Podatnicy, którzy pierwszy przychód osiągną później, oświadczenia te muszą złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten pierwszy przychód osiągną, albo

Aktualność
20.02.2024 05:00 Podatki

16 lutego z mocą od 15 lutego weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Zmiany wprowadzono również w rozporządzeniu w sprawie przesyłania ksiąg podatkowych.

Aktualność
20.02.2024 05:00 Podatki

W lipcu 2023 r. zmieniłam miejsce zamieszkania. Do którego urzędu - tego sprzed przeprowadzki czy tego po przeprowadzce - powinnam złożyć zeznanie PIT-37?

Aktualność
20.02.2024 05:00 Podatki

W związku z planowanym wdrożeniem obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) odbyły się dwa pierwsze spotkania konsultacyjne. Omówione zostały zagadnienia związane z bezpieczeństwem i wydajnością systemu KSeF oraz fakturami konsumenckimi. Odbędzie się jeszcze 7 konsultacji, a najbliższe już 21 lutego br. Resort finansów zaprasza do potwierdzania chęci udziału poprzez wypełnienie on-line formularza

Aktualność
19.02.2024 13:02 Podatki

Wartość wręczanych przez pracodawcę pracownikom prezentów lub upominków nie stanowi dla nich przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na pracodawcy nie spoczywają obowiązki płatnika związane z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem zaliczki na podatek. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 14 lutego 2024 r. (0112-KDIL2-1.4011.39.2024.2

Aktualność
19.02.2024 10:51 Podatki

16 lutego z mocą od 15 lutego weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Zmiany wprowadzono również w rozporządzeniu w sprawie przesyłania ksiąg podatkowych.

Aktualność
19.02.2024 10:27 Podatki

16 lutego 2024 r. rozpoczęły się w MF konsultacje dotyczące zmian w KSeF. Wynikiem tych konsultacji będzie przedstawienie projektu ustawy zmieniającej ustawę o VAT w drugiej połowie marca 2024 r.(prawdopodobnie 18 marca). Prace legislacyjne nad tym projektem mają się zakończyć do końca czerwca 2024 r. Pierwsze spotkanie dotyczyło przede wszystkim zabezpieczenia i wydajności systemu KSeF.

Aktualność
19.02.2024 05:00 Podatki

MF potwierdził, że podatnik który chce dobrowolnie zwrócić nienależnie otrzymany zasiłek chorobowy, powinien to zrobić łącznie z zaliczką na PIT pobraną przez pracodawcę od tego zasiłku.

Aktualność
16.02.2024 12:01 Podatki

16 lutego 2024 r. rozpoczęły się w MF konsultacje dotyczące zmian w KSeF. Wynikiem tych konsultacji będzie przedstawienie projektu ustawy zmieniającej ustawę o VAT w drugiej połowie marca 2024 r.(prawdopodobnie 18 marca). Prace legislacyjne nad tym projektem mają się zakończyć do końca czerwca 2024 r. Pierwsze spotkanie dotyczyło przede wszystkim zabezpieczenia i wydajności systemu KSeF.

Poprzednia Następna