Aktualności

Aktualność
23.02.2024 11:08 Obrót gospodarczy

Planowane jest rozszerzenie sprawozdawczości platform cyfrowych.

Aktualność
23.02.2024 05:00 Obrót gospodarczy

19 lutego 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzające zmiany w zasadach informowania konsumentów na temat napojów alkoholowych. Nowe przepisy m.in. regulują kiedy na etykiecie napoju spirytusowego może pojawić się określenie „nalewka” oraz wprowadzają obowiązek podawania rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu trunków sprzedawanych w barach i restauracjach

Aktualność
21.02.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Skrócenie trwania postępowań w sprawach gospodarczych do maksymalnie sześciu miesięcy, uproszczenie systemu podatkowego, większa stabilność prawa i trzymanie się vacatio legis oraz ograniczenie instytucji tymczasowego aresztowania – to część postulatów zawartych w „Nowej polityce gospodarczej”, która została opracowana we współpracy z Radą Przedsiębiorców i Radą Naukową przy Rzeczniku MŚP na podstawie

Aktualność
14.02.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Naruszanie wynikających z Konstytucji Biznesu zasad budzenia zaufania do organów i instytucji publicznych, proporcjonalności oraz domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości na jego korzyść – te zarzuty wobec Polskiego Funduszu Rozwoju formułuje w liście do ministra rozwoju i technologii Rzecznik MŚP. W swoim piśmie Adam Abramowicz powołuje się na liczne sygnały ze strony pokrzywdzonych

Aktualność
12.02.2024 10:46 Obrót gospodarczy

Na podstawie dotychczas obowiązującego rozporządzenia de minimis pomoc może być udzielana tylko do 30 czerwca 2024 r. Opublikowany projekt nowego rozporzadzenia de minimis ma na celu umożliwienie udzielania pomocy po tej dacie na projekty realizowane przez przedsiębiorców w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027.

Aktualność
12.02.2024 05:00 Obrót gospodarczy

W przypadku niewypłacalności każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia, w terminie trzydziestu dni od jej powstania, wniosku o ogłoszenie upadłości. Za niedochowanie go grozi odpowiedzialność cywilna i karna oraz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Sąd może oddalić ww. wniosek, jeśli majątek przedsiębiorcy nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania. I z powodu ubóstwa nie są wyciągane

Aktualność
09.02.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Działalność członka zarządu nie jest samodzielna, jeżeli nie działa on we własnym imieniu ani na własną odpowiedzialność i nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego ze swoją działalnością. Takie stanowisko zajął TSUE w wyroku z 21 grudnia 2023 r. w sprawie C-288/22. Konsekwencją tego jest, iż członek zarządu nie może być w takiej sytuacji uznawany za podatnika VAT. Wyrok zapadł w sprawie członka zarządu

Aktualność
08.02.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Spółka z o.o. spółka komandytowa będzie prowadzić działalność gospodarczą dodatkowo w drugim mieście (dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej). W nowym miejscu nie będzie prowadzona księgowość. Wszelkie rozliczenia będą się odbywać w głównej siedzibie spółki. Według spółki nie jest to oddział (zakład), który należy zgłosić do KRS. Należy tylko zrobić aktualizację NIP-8 do urzędu skarbowego

Aktualność
07.02.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Wynegocjowane Rozporządzenie Rady i Parlamentu UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zakłada wprowadzenie maksymalnego limitu płatności gotówkowych wynoszącego 10 000 EUR w całej Unii Europejskiej. Wszelkie płatności powyżej tej kwoty miałyby być dokonywane w formie bezgotówkowej. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uważa, to rozwiązanie za zbyt daleko idącą ingerencję

Aktualność
07.02.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Już za dwa lata dzięki cyfrowemu paszportowi produktu będzie możliwe sprawdzenie za pomocą smartfonu w łatwy i szybki sposób wszystkich informacji o danym produkcie. To rewolucyjne rozwiązanie, które pokaże całą „podróż” danego produktu – podkreśla Piotr Mazurek, ekspert ds. gospodarki obiegu zamkniętego Konfederacji Lewiatan.

Aktualność

Prowadzę działalność gospodarczą. Mam orzeczoną umiarkowaną grupę niepełnosprawności. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie z PFRON ?

Aktualność
01.02.2024 05:00 Obrót gospodarczy

26 stycznia 2024 r. opublikowano projekt ustawy o zapewnianiu spełniania wymogów dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Nowa ustawa nałoży szereg nowych obowiązków na przedsiębiorców prowadzących sprzedaż dla osób fizycznych i świadczących usługi. Obowiązki dotyczą zapewnienia dostępu do produktów i usług przedsiębiorcy osobom ze szczególnymi potrzebami.

Aktualność
30.01.2024 05:00 Obrót gospodarczy

„Wprowadzenie od 1 stycznia 2025 r. powszechnej kaucji za plastikowe, metalowe i szklane pojemniki wymusi zmianę naszych nawyków” – uważa Marcel Rakowski, prezes zarządu PolKa Polska Kaucja. W domach trzeba będzie znaleźć miejsce na przechowywanie butelek czy puszek przed wyniesieniem ich do sklepu. Prawdziwą rewolucję czeka też biznes, m.in. sklepy. Zorganizowanie zbiórki dla ponad 12 mld opakowań

Aktualność
29.01.2024 10:29 Obrót gospodarczy

26 stycznia 2024 r. opublikowano projekt ustawy o zapewnianiu spełniania wymogów dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Nowa ustawa nałoży szereg nowych obowiązków na przedsiębiorców prowadzących sprzedaż dla osób fizycznych i świadczące usługi. Obowiązki dotyczą zapewnienia dostępu do produktów i usług przedsiębiorcy osobom ze szczególnymi potrzebami.

Aktualność
29.01.2024 05:47 Obrót gospodarczy

Według danych z Rejestru Fundacji Rodzinnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, do końca grudnia ub.r. zarejestrowano 448 tego typu podmiotów. Do tego ogólnie złożono 828 wniosków. Rozpatrzenie jednego z nich trwało średnio od 14 do 180 dni. Tutaj warto zaznaczyć, że ustawa obowiązuje dopiero od maja 2023 r. Według znawców tematu, rejestracji jest zaskakująco dużo. Jednocześnie

Aktualność
26.01.2024 13:17 Podatki Obrót gospodarczy

Rada Ministrów zdecydowała o wycofaniu 14 projektów ustaw, które zostały skierowane do Sejmu przez poprzedni rząd od 21 listopada do 8 grudnia 2023 r. Wycofany został m.in. projekt zakładający podwyżkę limitów amortyzacji podatkowej oraz projekt dotyczący emerytur stażowych. Decyzje dotyczące przyszłości poszczególnych projektów ustaw mają być podejmowane przez właściwe resorty.

Aktualność
25.01.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Ruszyła kolejna edycja Funduszu MŚP. Mikro-, małe i średnie firmy z UE mogą w nim uzyskać dofinansowanie do opłat urzędowych związanych z ochroną własności przemysłowej, czyli m.in. z rejestracją znaków towarowych i wynalazków. Dotyczy to zarówno ochrony na terenie Polski, jak i w całej UE. Dopłata wynosi w zależności od wybranego bonu od 1 tys. do 3,5 tys. euro. Z dofinansowania mogą skorzystać także

Aktualność
24.01.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Od 20 stycznia 2024 r. obowiązują nowe wzory wniosków do KRS. W szczególności zmiany dotyczą wniosków składanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Przedstawiamy, jakie formularze uległy zmianie.

Aktualność
22.01.2024 09:27 Obrót gospodarczy

Od 20 stycznia 2024 r. obowiązują nowe wzory wniosków do KRS. W szczególności zmiany dotyczą wniosków składanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Przedstawiamy, jakie formularze uległy zmianie.

Aktualność
18.01.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Zespół CSIRT NASK uruchomił system teleinformatyczny, który służy do wymiany informacji o fałszywych wiadomościach między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a CSIRT NASK, Policją oraz Prezesem UKE. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać podejrzane wiadomości do CSIRT NASK, który z kolei będzie tworzył wzorzec takiej wiadomości.

Aktualność
17.01.2024 10:27 Obrót gospodarczy

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 37a ust. 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest niezgodny z konstytucją.

Aktualność
17.01.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Bez względu na to, czy zostajesz w miejscu zamieszkania czy wyjeżdżasz w podróż – skorzystaj z aplikacji mObywatel. Do końca 2023 r. aplikacja została pobrana już ponad 16 milionów razy, a ta liczba wciąż rośnie. Sprawdź, jak może przydać Ci się podczas tegorocznych ferii zimowych.

Aktualność
10.01.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Kończymy prace nad propozycją nowego programu mieszkaniowego, który będzie następcą bezpiecznego kredytu 2%. – Projekt nowego instrumentu już niedługo poddamy szerokim konsultacjom m.in. z bankami, organizacjami konsumentów oraz środowiskiem przedsiębiorców – zaznacza szef MRiT Krzysztof Hetman. Nowy program powinien ruszyć w drugiej połowie 2024 r. Jest na niego zabezpieczone 500 mln zł w projekcie

Aktualność
08.01.2024 05:00 Obrót gospodarczy

12 stycznia 2024 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów wprowadzające nową grupę towarów (odpadów) podlegającą monitorowaniu SENT. Lista odpadów objętych SENT zostanie rozszerzona m.in. o farby, lakiery, rozpuszczalniki i kleje. Podmiot wysyłający ma obowiązek dokonać zgłoszenia przewozu tych towarów do rejestru SENT. Podmiot wysyłający w tym celu musi zarejestrować się na Platformie

Poprzednia Następna