Aktualności

Aktualność
11.07.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Resort rozwoju chce zapewnić przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do informacji gospodarczych. Dzięki temu będą mogli m.in. szybciej ocenić wiarygodność płatniczą kontrahentów i konsumentów kupujących ich towary i usługi. Będzie to możliwe dzięki przyjętemu przez rząd projektowi nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Aktualność
09.07.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Pierwszy pakiet deregulacyjny, który ma wprowadzić daleko idące ułatwienia dla polskich przedsiębiorców, ma trafić pod obrady Sejmu na przełomie tego i przyszłego roku i wejść w życie z półrocznym vacatio legis, aby firmy miały czas przygotować się do zmian. – Taka od początku była nasza idea: żeby przedsiębiorcy nie byli zaskakiwani – podkreśla dr Mariusz Filipek, pełnomocnik ministra rozwoju ds.

Aktualność
09.07.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Aplikacja mObywatel w wersji 2.0 istnieje już rok? Jeśli korzystasz z niej od lipca 2023 roku, musisz pamiętać o odnowieniu swojego profilu mObywatel i ważności certyfikatu mDowodu. Dowiedz się, czym jest profil mObywatel, do czego służy certyfikat mDowodu i jak przedłużyć jego ważność w aplikacji.

Aktualność
08.07.2024 06:00 Podatki Obrót gospodarczy

Wynagrodzenie pobierane przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi za reprezentowanie interesów twórców powinno być powiększone o VAT – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

Aktualność
08.07.2024 06:00 Podatki Obrót gospodarczy

Jeżeli dany zespół składników majątkowych umożliwia z marszu kontynowanie działalności gospodarczej, to jest to zorganizowana część przedsiębiorstwa. Nie ma w takim przypadku potrzeby wyodrębniania trzech płaszczyzn zorganizowania: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej – orzekł NSA.

Aktualność
08.07.2024 05:00 Obrót gospodarczy

W związku z koniecznością wdrażania ESG firmy potrzebują dużego wsparcia zarówno edukacyjnego, merytorycznego, jak i finansowego. Dostosowanie się do wymogów prawnych w tym obszarze jest bowiem dla biznesu, szczególnie małego i średniego, dużym wyzwaniem. Warto jednak wykorzystać ten czas na niezbędne przygotowania i zyskanie przewag konkurencyjnych. Może temu służyć ścisła współpraca z dużymi kontrahentami

Aktualność
05.07.2024 09:29 Obrót gospodarczy

5 lipca 2024 r. został opublikowany projekt nowelizacji przepisów ustawy o elektromobilności. Celem projektu jest rozwój zeroemisyjnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenie stref czystego transportu w gminach powyżej 100 000 mieszkańców. Z drugiej strony projekt, przewiduje odciążenie jednostek samorządu terytorialnego powyżej 50 000 mieszkańców i uchylenie przepisów, które nakładają na nie obowiązek

Aktualność
04.07.2024 06:00 Podatki Obrót gospodarczy

Jeżeli fundatorami fundacji rodzinnej są małżonkowie, to wypłata im świadczeń jako beneficjentom też jest bez PIT – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Aktualność
03.07.2024 06:00 Podatki Obrót gospodarczy

Jeśli emitent wykupił obligacje po cenie nominalnej niższej niż cena zakupu, to podatnik ma prawo zaliczenia wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodów ze zbycia takich papierów wartościowych – orzekł NSA.

Aktualność
02.07.2024 05:00 Obrót gospodarczy

1 lipca weszły w życie nowe obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Przedsiębiorcy w gastronomii będą musieli oferować klientom alternatywne dla plastikowych opakowania wielorazowego użytku na żywność i napoje. Obowiązkiem staje się także stosowanie zakrętek i wieczek przymocowanych do butelek i kartoników, by ten cenny surowiec trafiał również do przetworzenia. Nowe wymogi to kolejne

Aktualność
28.06.2024 07:00 Obrót gospodarczy

Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji i dokumentów przez dostawców usług finansowania społecznościowego.

Aktualność
28.06.2024 07:00 Obrót gospodarczy

Opłaty RTV na 2025 r. pozostają na poziomie obowiązującym w ciągu dwóch ostatnich lat.

Aktualność
28.06.2024 07:00 Obrót gospodarczy

13 czerwca 2024 r. weszła w życie ustawa o bonie energetycznym. Rozwiązania wprowadzane ustawą mają ograniczyć wzrost cen energii w drugiej połowie 2024 r. Osoby z niższym dochodem będą mogły skorzystać z bonu energetycznego, a cena maksymalna energii elektrycznej zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh.

Aktualność
26.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Czynniki ESG, związane ze zrównoważonym rozwojem, odgrywają coraz ważniejszą rolę w działalności firm, bez których zaangażowania niewiele da się zdziałać w kwestii łagodzenia skutków zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska. W Polsce słyszało o nich już 3/4 dużych i 2/3 średnich firm, ale w praktyce długofalową strategię działań w tym obszarze ma o wiele mniej podmiotów. Rodzime przedsiębiorstwa

Aktualność
25.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Administrator zobowiązany jest, na żądanie Prezesa UODO, dostarczyć wszelkich informacji niezbędnych do realizacji jego zadań – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej: „WSA w Warszawie”).

Aktualność
25.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

W pierwszym roku obowiązywania ustawy o fundacjach rodzinnych Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, który jako jedyny w Polsce wydaje zezwolenia na funkcjonowanie tego typu podmiotów, zdecydował o wpisie do specjalnego rejestru 1012 fundacji. W tym czasie wpłynęło 1651 wniosków. Ponadto w okresie od 22 maja 2023 roku do 21 maja 2024 roku rozpoznano 1045 z nich. W żadnej z tych spraw wniosek nie został

Aktualność
24.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Od 28 czerwca 2025 r. będą obowiązywać przepisy określające obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie zapewniania spełniania wymagań dostępności produktów i usług. Nowe przepisy wprowadzają rozwiązania mające zapewnić większą dostępność niektórych produktów i usług w oparciu o wspólne dla wszystkich państw członkowskich UE wymagania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób z ograniczeniami

Aktualność
21.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Ubiegły rok był z punktu widzenia polskiej gospodarki zły. Praktycznie otarliśmy się o recesję. Wszystko wskazuje, że w bieżącym roku wrócimy na ścieżkę powolnego, ale jednak odczuwalnego wzrostu. Aby go nie spowolnić, rządzący powinni jednak uważnie wsłuchiwać się w głos przedsiębiorców - uważa Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Aktualność
20.06.2024 05:00 Podatki Obrót gospodarczy

Mimo upływu ponad trzech lat od momentu objęcia części spółek jawnych podatkiem CIT, nadal istnieją wątpliwości co do ich statusu jako podatnika CIT. Konieczne jest więc pilne doprecyzowanie przepisów oraz wydanie interpretacji w tym zakresie – uważa Konfederacja Lewiatan.

Aktualność
19.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Resort klimatu i środowiska zapowiedział całkowite wyłączenie opakowań po mleku i produktach mlecznych z systemu kaucyjnego.

Aktualność
12.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz przedstawił obszerne uwagi do zgłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji projektu zmian ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Celem projektu jest podniesienie odporności na cyberzagrożenia oraz wdrożenie dyrektywy NIS 2.

Aktualność
11.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Do 28 czerwca 2024 r. resort rozwoju czeka na wnioski o dofinansowanie udziału w pracach światowych organizacji przedsiębiorców.

Aktualność
07.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Mali i średni przedsiębiorcy obawiają się, że planowany system zwrotu kaucji za opakowania oraz ich zbierania może wyprzeć z rynku małe lokalne sklepy. Według Pracodawców RP ponad 55 tys. sklepów w Polsce ze względu na metraż znajdzie się poza systemem kaucyjnym - nie pozostaje on bowiem bez wpływu na obroty sklepu. A pełny udział w systemie kaucyjnym może oznaczać dla sektora MŚP obciążenie kosztami

Aktualność
06.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Większość zmian zawartych w nowelizacji ustawy kaucyjnej należy ocenić pozytywnie. Konfederacja Lewiatan proponuje jednak doprecyzowanie niektórych regulacji dotyczących m.in. przekazywania kaucji, jej pobierania w całym łańcuchu sprzedaży, czy całkowite wyłączenie z systemu opakowań po produktach mlecznych.

Poprzednia Następna