Podatki
Interpretacja
13.05.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

Interpretacja
13.05.2024 Podatki

Gmina nie będzie miała obowiązku odprowadzić podatku należnego od dotacji przyznanej na realizację przedsięwzięcia. Gmina nie będzie miała prawnej możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od kosztów przedsięwzięcia.

Interpretacja
13.05.2024 Podatki

W chwili otrzymania Opłaty Rezerwacyjnej nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT z tego tytułu. Zaliczenie Opłaty Rezerwacyjnej na poczet ceny nabycia lokalu z chwilą przystąpienia Klienta do Przedwstępnej Umowy Sprzedaży (jako wpłaty pierwszej zaliczki) powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT z tego tytułu w dacie zawarcia Przedwstępnej Umowy Sprzedaży.

Interpretacja
13.05.2024 Podatki

Możliwość stosowania szczególnej procedury, określonej przepisem art. 119 ustawy dla świadczonych usług.

Interpretacja
13.05.2024 Podatki

W zakresie ustalenia, czy: - przed skorzystaniem z preferencji IP Box albo w okresie przerwy w korzystaniu z tej preferencji Wnioskodawca powinien prowadzić ewidencję księgową, o której mowa w art. 24e ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o CIT, - w okresie niekorzystania z preferencji IP Box w odniesieniu do danego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej Wnioskodawca - zamierzając skorzystać z odliczenia

Interpretacja
13.05.2024 Podatki

Czy Wnioskodawczyni, działając w charakterze płatnika, będzie zobowiązana do poboru podatku dochodowego od osób prawnych od wypłacanej na rzecz Udziałowca dywidendy/zaliczki na poczet dywidendy.

Interpretacja
13.05.2024 Podatki

Możliwość opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową (opodatkowanie IP-BOX).

Artykuł aktualny

Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników oraz niektórzy przedsiębiorcy zatrudniający pracowników mogą zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. W niniejszej publikacji omówione zostaną zasady zawieszania działalności gospodarczej oraz skutki podatkowe i składkowe takiej decyzji. Wyjaśnione zostaną również zasady prowadzenia pkpir i ksiąg rachunkowych w tym okresie.

Aktualność
10.05.2024 05:00 Podatki

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zorganizowały webinarium dla księgowych i doradców podatkowych dotyczące kolejnych ułatwień w obsłudze klientów. Eksperci wyjaśniali, w jaki sposób korzystać z identyfikacji telePIN w celu bezpiecznego uzyskania informacji objętych tajemnicą skarbową podczas rozmowy z konsultantem infolinii KAS. Podczas webinarium klienci dowiedzieli się również

Aktualność
10.05.2024 05:00 Podatki

W 2021 r. zakupiono panele fotowoltaiczne, które zostały zamontowane na nowo budowanym domu jednorodzinnym. W 2024 r. dom został oddany do używania. Czy zakup paneli fotowoltaicznych może być uwzględniony w uldze termomoderniacyjnej? Jeśli tak, to w którym roku wydatek na panele może być rozliczony w tej uldze?

Interpretacja
10.05.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
10.05.2024 Podatki

Możliwość korzystania ze zwolnienia z art. 113 ust. ustawy dla świadczonych usług.

Interpretacja
10.05.2024 Podatki

Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT transakcji sprzedaży niezabudowanej działki będącej we współwłasności małżeńskiej.

Interpretacja
10.05.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
10.05.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
10.05.2024 Podatki

Brak opodatkowania nieodpłatnego udostępniania nieruchomości pracownikom oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabywanymi usługami wynajmu lokali mieszkalnych.