04.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 4 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.235.2024.2.JM

Opodatkowanie wynagrodzenia ze środków z Komisji Europejskiej z tytułu umowy o dzieło.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 lutego 2024 r. wpłynął Pani wniosek z 25 lutego 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania dochodów z Komisji Europejskiej.

Uzupełniła go Pani – na wezwanie – pismem z 12 maja 2024 r. (data wpływu 15 maja 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W terminie 23 października – 19 grudnia 2023 r. wykonywała Pani pracę jako ekspert przy ocenie projektów (...) na podstawie umowy zawartej z Komisją Europejską: (...) (Umowa pomiędzy (...)) i Expert (Pani).

W terminie 23 października – 19 grudnia 2023 r. wykonywała Pani pracę jako ekspert przy ocenie projektów (…) na podstawie umowy zawartej z Komisją Europejską: (…) i (…) (Pani).

Praca odbywała się w trybie zdalnym i polegała na przygotowaniu raportu z wykonanej przez Panią oceny wniosków projektów naukowych.

W styczniu 2024 r. otrzymała Pani dochód z tego tytułu. Jako że raport wykonany dla (…) ma indywidualny charakter dzieła, zastosowała Pani do wyliczenia zaliczki 50% koszt uzyskania. Jednakże w Urzędzie Skarbowym (…) poinformowano Panią, że być może dochód za pracę wykonaną dla Komisji Europejskiej jest zwolniony od podatku dochodowego.

Zgodnie z zapisami w kontrakcie Pani zadania to:

(…)

Uzupełnienie opisu stanu faktycznego

W roku 2023 i w 2024 r. posiadała Pani miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce.

Umowa na wykonanie pracy przy ocenie projektów została zawarta 18 października 2023 r. Podpisana umowa nosiła znamiona umowy o dzieło. Umowę zawarła Pani bezpośrednio z Komisją Europejską.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne