04.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 4 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.168.2024.2.KF

Skutki podatkowe otrzymania zwrotu poniesionych nakładów z odsetkami.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

16 lutego 2024 r. wpłynął Pani wniosek z 9 lutego 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych otrzymania zwrotu poniesionych nakładów z odsetkami. Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 22 maja 2024 r. (wpływ 27 maja 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W 2017 r. Sąd (…) zasądził na Pani rzecz zwrot kwoty (…) zł od osoby fizycznej. Ponieważ dłużniczka nie wywiązała się z tego obowiązku, wniosła Pani sprawę do komornika, który prowadził sprawę mało efektywnie. Na skutek tego od chwili zasądzenia zwrotu do grudnia 2023 r. kwota ta powiększona o odsetki od nieterminowej zapłaty wzrosła prawie dwukrotnie do ok. (…) zł.

W grudniu 2023 r. dłużniczka zadeklarowała częściową spłatę zadłużenia wraz z odsetkami w zamian za wycofanie wniosku egzekucyjnego od komornika. Zawarły Panie „ugodę w sprawie spłaty wierzytelności”.

Pieniądze czyli zwrot (należność główną oraz odsetki od nieterminowej spłaty) otrzymała Pani od dłużniczki przelewem na konto bankowe.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne