03.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 3 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.206.2024.3.AP

Ustalenie wysokości przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu podatku od wartości dodanej.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 marca 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 4 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wysokości przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu podatku od wartości dodanej oraz podatku od towarów i usług. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 24 maja 2024 r. (wpływ 24 maja 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą i dochód opodatkowuje 19% liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jest Pan również zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Wykonuje Pan zarobkowy przewóz osób na zlecenie (okazjonalny przewóz osób autokarowy), w Polsce i za granicą kraju (PKWiU 49.39.Z). Jest Pan zarejestrowany jako podatnik VAT w kraju i krajach, w których wykonuje przewóz osób, jak Niemcy i Dania i posiada osobny numer podatkowy w wymienionych krajach. Nie posiada Pan na terenie Niemiec i Danii zagranicznego zakładu w rozumieniu art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nie posiada Pan też poza terytorium kraju stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Na dzień złożenia wniosku przewoźnik wykonując przewóz osób na zlecenie innego przedsiębiorcy z Polski lub Niemiec/Danii, dokumentując świadczone usługi, wystawia Faktury Vat z dwiema pozycjami, zgodnie z zasadą podziału trasy na trasę krajową (kilometry na terenie Polski) i trasy zagraniczne ( kilometry na trasie wykonane na drogach poza Polską). Zgodnie ze wzorem „ trasa K - L „ Autokar wyjeżdża z K i pokonuje trasę 100 km do przejścia granicznego P/K. Po wjeździe na teren Niemiec są liczone kilometry do L 350. Dla uproszczenia nie są liczone puste kilometry.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne