16.02.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 16 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.26.2024.1.MST

Skutki podatkowe objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wkład pieniężny i ich odpłatne zbycie.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

9 stycznia 2024 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wkład pieniężny i ich odpłatnego zbycia. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

X Limited, spółka prawa brytyjskiego („Spółka-matka”) zrealizowała program motywacyjny „Enterprise Management Incentive Plan” („Program”) dla jej pracowników oraz pracowników spółek zależnych (dalej łącznie jako: „Grupa”). Program polegał na nieodpłatnym przyznawaniu uczestnikom opcji („Opcje”) dających prawo m.in. do odpłatnego nabycia lub objęcia udziałów w Spółce-matce („Udziały”) na zasadach określonych w regulaminie Programu („Regulamin”), po cenie ustalonej na moment otrzymania Opcji („Exercise Price”). Biorąc pod uwagę, że celem Programu był m.in. wzrost wartości Spółki-matki, Exercise Price miała być z założenia niższa niż wartość rynkowa Udziałów na moment ich objęcia/nabycia, w związku z czym Program miał umożliwiać nabycie Udziałów na preferencyjnych warunkach.

Program obejmował pracowników spółek z Grupy, w tym pracowników X Sp. z o.o., tj. spółki zależnej od Spółki-matki („Spółka-córka”). Ewentualne przejście danego pracownika do innej spółki należącej do Grupy (tj. np. zakończenie umowy o pracę ze Spółką-córką z jednoczesnym zawarciem umowy o pracę lub rozpoczęciem współpracy na innej podstawie, np. powołania lub umowy cywilnoprawnej, z inną spółką należącą do Grupy) pozostawało bez wpływu na uczestnictwo takiej osoby w Programie – udział w Programie na dotychczasowych zasadach był możliwy.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne