19.02.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 19 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.915.2023.2.AKR

Skutki podatkowe sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 grudnia 2023 r. wpłynął Pani wniosek z 5 grudnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 30 stycznia 2024 r. (wpływ 1 lutego 2024 r). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Spadkobiercy: Pani (córka … i …) i … (syn … i …) otrzymali w spadku po rodzicach spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Lokal został zakupiony przez … i … (Pani rodziców) w 2009 r. Pani rodzice nie posiadali rozdzielności majątkowej. Wspólnie przez 12 lat byli jego właścicielami, po czym 25 kwietnia 2021 r. zmarł jeden ze współwłaścicieli - … (Pani matka). W konsekwencji czego, … (mąż) odziedziczył swoją połowę lokalu oraz 1/3 części po żonie, kolejno, każde z dzieci również otrzymało po 1/3 części po matce.

11 września 2023 r. zmarł drugi właściciel - … (Pani ojciec). Po jego śmierci w 2023 r. zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po Pani rodzicach. Z mocy prawa lokal odziedziczyły dzieci po 1/2 z połowy ojca oraz 1/6 z 1/3 części, którą odziedziczył Pani ojciec po żonie. Spadkobiercy nabyli prawo do lokalu poprzez dziedziczenie w pierwszej linii (dzieci po rodzicach), w związku z czym, zostali zwolnieni z podatku od spadków i darowizn.

Lokal został sprzedany przez spadkobierców w październiku 2023 r.

W uzupełnieniu wniosku wskazała Pani, że prawo do lokalu, o którym mowa we wniosku stanowiło majątek wspólny Pani rodziców. Sprzedaż mieszkania w październiku 2023 r. nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne