14.02.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 14 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.107.2024.1.DP

Możliwość zaliczenia otrzymanego wsparcia finansowego z ARiMR do przychodu ze źródeł przychodów „działy specjalne produkcji rolnej".

Interpretacja indywidualna

 – stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 stycznia 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 19 grudnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan osobą fizyczną, posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT w Polsce.

Do 23 października 2023 r. prowadził Pan hodowlę drobiu na terytorium Polski w ramach gospodarstwa rolnego, będącego działami specjalnymi produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 Ustawy o PIT. Uzyskiwane przychody z prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej rozliczał Pan na zasadach z art. 30c ustawy o PIT (tj. podatkiem liniowym).

W (...) 2021 r. w Pana gospodarstwie, tj. na fermie, na której prowadzona była hodowla drobiu wystąpiła wysoce zjadliwa grypa ptaków, w związku z czym był Pan zmuszony czasowo zaprzestać produkcji drobiu. Czasowe zaprzestanie produkcji drobiu w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków skutkowało pogorszeniem sytuacji hodowców drobiu i stanowiło zagrożenie kontynuacji prowadzonej działalności w zakresie produkcji drobiu w Polsce.

W związku z problemami hodowców drobiu wywołanymi wystąpieniem grypy ptaków, 9 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 2 czerwca 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce (Dz. U. z 2023 r. poz. 1063, dalej: Rozporządzenie) na podstawie którego producentom rolnym przysługiwało wsparcie finansowe dla gospodarstw, które czasowo zaprzestały produkcji drobiu wskutek wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne