09.06.2023 Kadry i płace

Czy zmiana warunków płacowych w trakcie choroby pracownika wymaga złożenia mu wypowiedzenia zmieniającego

PROBLEM

Nasz pracownik jest długotrwale niezdolny do pracy (obecnie przez ponad 10 miesięcy i będzie nieobecny przynajmniej przez kolejne 3 miesiące). W okresie tej absencji miały miejsce zmiany w wynagrodzeniach pracowników związane ze zmianą polityki firmy w tym zakresie, w tym ze zmianą regulaminu wynagradzania i premiowania. Czy pracownikowi nieobecnemu w pracy z powodu choroby powinniśmy przesłać dokumenty związane ze zmianami w obowiązującej u nas polityce wynagrodzeń? Czy gdyby zmiany okazały się dla pracownika niekorzystne, powinniśmy przesłać mu wypowiedzenie zmieniające? 

RADA

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby powiadomić nieobecnego pracownika o zmianach, jakie nastąpiły w Państwa firmie w zakresie polityki wynagrodzeń. Natomiast złożenie pracownikowi podczas absencji chorobowej wypowiedzenia zmieniającego, jeśli w wyniku tych zmian jego warunki wynagradzania uległy pogorszeniu, jest niedopuszczalne. W tej sytuacji mogą Państwo zaproponować pracownikowi porozumienie zmieniające, przy czym jego skuteczność będzie zależała od wyrażenia na nie zgody przez pracownika. Jeżeli zmiany będą korzystniejsze od dotychczasowych, wejdą w życie od dnia objęcia nimi pozostałych pracowników, a należy je stosować wraz z powrotem pracownika do pracy po okresie choroby. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Wejście w życie regulaminu wynagradzania, czy to nowego, czy zmienionego, oznacza konieczność automatycznego stosowania wobec pracowników tych postanowień regulaminu, które są dla nich korzystniejsze od dotychczasowych regulacji umów o pracę. Natomiast wprowadzenie do umowy o pracę postanowień mniej korzystnych wymaga zgody pracownika na propozycje pracodawcy zmiany ...

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne