19.12.2017 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 19.12.2017, sygn. 0112-KDIL4.4012.511.2017.2.AR, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL4.4012.511.2017.2.AR

Możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy.

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2017 r. (data wpływu 2 października 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 grudnia 2017 r. (data wpływu 12 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 5 grudnia 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT od momentu rozpoczęcia działalności od dnia 1 lutego 2010 r. Czynności wykonywane w działalności Zainteresowanego dotyczą zwrotów podatków ze Szwecji dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Klienci na podstawie gotowych instrukcji zawartych na stronie internetowej firmy Wnioskodawcy lub informacji uzyskanych telefonicznie kompletują dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu podatku, tj.: deklaracje skarbowe, oświadczenia o dochodzie, listy płac. Na podstawie skompletowanych dokumentów Zainteresowany wypełnia niezbędne wnioski w celu otrzymania zwrotu podatku zapłaconego za granicą. Wykonuje czynności typowo rachunkowe i obliczeniowe.

Wnioskodawca nie wykonuje czynności polegających na udzielaniu porad z zakresu podatków, oraz nie udziela porad z zakresu strategii działalności firm dotyczącej podatków (dotyczy pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym). Czynności wymienione w pkt 4 ustawy o doradztwie, tj.: reprezentowanie podatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1, nie ma zastosowania w czynnościach, które wykonuje Zainteresowany w działalności. Wnioskodawca nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). W roku 2016, Zainteresowany nie przekroczył obrotu ze sprzedaży w kwocie 150 000 zł. Natomiast jeśli chodzi o rok 2017 Wnioskodawca szacuje, że wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty limitu 200 000 zł.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 5 grudnia 2017 r. o poniższe informacje będące doprecyzowaniem opisu sprawy:

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne