05.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 5 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.358.2024.2.PS

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej kwoty wyrównania udziału byłej małżonki w nieruchomości wspólnej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 kwietnia 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 12 kwietnia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Uzupełnił go Pan pismem z 7 maja 2024 r. oraz – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 20 maja 2024 r. (wpływ 21 maja 2024 r.) Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Prowadzi Pan działalność gospodarczą od 1989 r. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej nabył Pan nieruchomość zabudowaną w X przy ul. A1, a następnie rozbudował Pan majątek wspólny małżeński.

(...) 2016 r. Sąd Rejonowy w X [sygn. akt (...)] ustanowił rozdzielność majątkową małżeństwa. (...) 2020 r. Sąd Rejonowy w X I Wydział Cywilny [sygn. akt (...)] zasądził od Pana kwotę (...) zł tytułem wyrównania udziału w majątku wspólnym, którą rozłożył na 4 równe raty w kwocie po (...) zł.

(...) 2021 r. Sąd Okręgowy w Y Wydział Odwoławczy [sygn. akt (...)] potwierdził fakty te i zmienił terminy zapłaty. Zapłata następuje sukcesywnie zgodnie z powyższymi wyrokami, a zapłacony majątek jako podwyższona wartość aktywów przedsiębiorstwa jest wykorzystywana przez Pana do prowadzenia działalności gospodarczej. Spłata nie pochodzi ze środków sprzedaży majątku wspólnego, lecz z uzyskanego dochodu z prowadzenia działalność gospodarczej.

Podział majątku jest trwały - wyrok Sądu Okręgowego w Y Wydział I cywilny r. z dnia (...) 2022 o sygn. akt (...), rozwiązujący przez rozwód związek małżeński. Obligatoryjne poniesienie tych kosztów miało na celu niedopuszczenie do utraty źródła przychodu.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne