05.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 5 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.308.2024.4.SR

Skutki podatkowe sprzedaży działki.

Interpretacja indywidualna – stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 marca 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 15 maja 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości oraz podatku od towarów i usług. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 24 maja 2024 r. (wpływ 31 maja 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest współwłaścicielem z żoną nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w …, gmina …, nr ewidencyjny A, o powierzchni 0,8938 ha i w części około 40% zadrzewionej i zakrzewionej, natomiast w około 60% użytkowanej rolniczo – zasiew zboża wykorzystywanego we własnej hodowli kilkunastu sztuk drobiu. Nieruchomość w ewidencji gruntów starostwa powiatowego jest oznaczona jako R i Lzr. Nieruchomość została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który wszedł w życie w dniu 14 marca 2024 r. i w planie jest oznaczona jako tereny przemysłowo-usługowe. Nieruchomość nigdy nie była dzielona geodezyjnie.

Nieruchomość została nabyta przez Wnioskodawcę i małżonkę w 2014 r. od najbliższej rodziny Wnioskodawcy. We wcześniejszych dziesięcioleciach nieruchomość pozostawała w rodzinie i przechodziła z pokolenia na pokolenie jako grunt upraw rolnych. Wnioskodawca jest emerytem, podobnie jak żona Wnioskodawcy. Dodatkowo Wnioskodawca jest inwalidą I grupy z uwagi na bardzo poważne uszkodzenie narządu wzroku. Wnioskodawca ani Jego żona nigdy nie prowadzili działalności gospodarczej. Osiągali dochody z tytułu zatrudnienia w zakładzie pracy, nie byli rolnikami i nie byli ubezpieczeni w KRUS. Do prowadzenia działalności gospodarczej nigdy nie była wykorzystana nieruchomość opisana we wniosku powyżej. Wnioskodawca i Jego żona nie podejmowali żadnych działań, aby zwiększyć atrakcyjność nieruchomości, ani nie dawali ogłoszeń, że są zainteresowani zbyciem tej nieruchomości.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne