05.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 5 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDWL.4011.30.2024.1.WS

Obowiązki płatnika oraz powstanie przychodu w związku z zapewnieniem przez pracodawcę zakwaterowania dla oddelegowanych pracowników.

Interpretacja indywidualna – stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

8 maja 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z 7 maja 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków płatnika. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

(…) (dalej jako: Spółka lub Wnioskodawca) jest podmiotem z siedzibą na terytorium Polski.

Spółka wykonuje liczne prace budowlane na terytorium całej Polski na podstawie umów o: roboty budowlane, budowlano-montażowe, pozyskiwanych od klientów Spółki.

Spółka w najbliższej przyszłości planuje również wykonywać prace budowlane na terytorium Unii Europejskiej oraz państw spoza Unii Europejskiej.

Miejsce wykonywania usług jest różne (zmienne), w zależności od zleceń otrzymywanych na podstawie podpisanych umów.

W związku z powyższym Wnioskodawca zatrudnia na podstawie umów o pracę wykwalifikowanych pracowników w specjalnościach z branży budowlano-montażowej zgodnie z działalnością prowadzoną przez Spółkę (zwanych dalej: Pracownikami).

Głównym miejscem wykonywania pracy określonym w umowach o pracę ww. Pracowników są budowy realizowane na terenie całego kraju przez Spółkę.

Pracownicy świadczący pracę na różnych budowach w kraju, wykonują pracę w formie przeniesienia służbowego, tj. czasowej zmiany miejsca wykonywania pracy dokonanej za zgodą pracownika (inaczej zwanego „czasowym przeniesieniem”), dokonywanej w formie Porozumienia zmieniającego warunki umowy o pracę m.in. w zakresie miejsca wykonywania pracy.

Pracownicy, którzy będą świadczyć pracę na budowach za granicą, wykonywać ją będą w formie przeniesienia służbowego, tj. czasowej zmiany miejsca wykonywania pracy dokonanej za zgodą pracownika (inaczej zwanego „oddelegowaniem”), dokonywanej w formie aneksu do umowy o pracę.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne