04.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 4 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDWL.4011.12.2024.1.WS

Obowiązki płatnika oraz powstanie przychodu w związku z zapewnieniem przez pracodawcę zakwaterowania dla pracowników oddelegowanych.

Interpretacja indywidualna – stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 kwietnia 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z 23 kwietnia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków płatnika. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca należy do (…) i posiada siedzibę na terytorium Polski. Wnioskodawca zajmuje się działalnością usługową w zakresie:

a) budowy, serwisu, remontów i modernizacji urządzeń energetycznych oraz układów elektrycznych i automatyki,

b) wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna,

c) wykonywania instalacji budowlanych,

d) wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.

Spółka realizuje projekty inwestycyjne i modernizacyjne zarówno w miejscu siedziby, jak również współpracując na rynkach zewnętrznych z innymi firmami działającymi w branży budownictwa przemysłowego.

W celu świadczenia usług, Wnioskodawca zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę.

W związku ze świadczeniem usług na rynkach zewnętrznych, zarówno w Polsce jak i za granicą, Spółka kieruje do tych prac swoich pracowników. Pracownicy otrzymują aneks do umowy o pracę określający warunki płacy i pracy (w tym również zmianę miejsca pracy) na czas wykonywania projektów poza siedzibą Spółki. W przedstawionym stanie faktycznym nie mamy zatem do czynienia z podróżą służbową na polecenie pracodawcy w rozumieniu art. 77 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, w związku z czym pracownikom nie są wypłacane diety ani żadne inne należności i świadczenia z tym związane.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne