04.06.2024 Podatki

Zmiana interpretacji indywidualnej z dnia 4 czerwca 2024 r., Szef Krajowej Administracji Skarbowej, sygn. DOP3.8222.145.2023.CNRU

Sposób opodatkowania wynagrodzenia wypłaconego delegatom banku.

Zmiana interpretacji indywidualnej

Szanowni Państwo,

w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z 12 stycznia 2021 r. Nr 0113-KDIPT2-3.4011.797.2020.2.AC, wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, zmieniam z urzędu[1] wymienioną interpretację stwierdzając, że Państwa stanowisko przedstawione we wniosku z 2 października 2020 r. (data wpływu 7 października 2020 r.), uzupełnionym pismem z 9 listopada 2020 r. (data wpływu 17 listopada 2020 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą wynagrodzenia w wysokości nieprzekraczającej 200 zł delegatom za udział w Zebraniu przedstawicieli banku spółdzielczego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 października 2020 r. wpłynął Państwa wniosek uzupełnionym pismem z 9 listopada 2020 r. (data wpływu 17 listopada 2020 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą wynagrodzenia w wysokości nieprzekraczającej 200 zł delegatom za udział w Zebraniu przedstawicieli banku spółdzielczego.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jako Bank Spółdzielczy w X. są Państwo spółdzielnią. Zgodnie z § (...) statutu Banku, do organów banku należy m.in. Zebranie Przedstawicieli, które jest Państwa najwyższym organem (§ (...) Statutu). Zgodnie z § (...) statutu, Zebranie zwoływane jest przynajmniej raz w roku. Zgodnie z § (...) statutu, liczba przedstawicieli wynosi co najmniej 25 i są oni wybierani spośród członków Banku na zebraniach grup członkowskich.

Przedstawiciele mogą być wybierani z trzech grup członków:

1)członkowie Banku będący Państwa pracownikami,

2)członkowie Banku niebędący Państwa pracownikami,

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne