29.05.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 29 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.315.2024.1.JŚ

Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem wycieczki dla osób uprawnionych.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

18 kwietnia 2024 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązków płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Zespół Szkół jest jednostką, która zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku oraz przeznaczone są na działalność socjalną w jednostce.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, środki funduszu są przeznaczone w zależności od ich wielkości na dofinansowanie usług świadczonych na rzecz: różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej. Wypoczynek zorganizowany przez pracodawcę może przybrać formę turystyki grupowej oraz działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej. Prawo do uczestnictwa w w/w formach działalności socjalnej jest przyznawane ogółowi osób uprawnionych na warunkach powszechnej dostępności. Koszty ww. działalności socjalnej mogą być pokrywane ze środków funduszu.

W ramach działalności socjalnej zgodnie z przyjętym regulaminem dla osób uprawnionych Wnioskodawca corocznie planuje organizować 2-3 dniowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Informacja o organizowanej wycieczce podawana jest do wiadomości osobom uprawnionym (bez ograniczeń np. dla szczególnych wybranych grup pracowników) i każda z nich może wziąć w niej udział dobrowolnie.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne