29.03.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 29 marca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1068.2022.10.AC

Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 49a ustawy o PIT - pomoc finansowa dla funkcjonariuszy SOP.

Interpretacja indywidualna po wyroku sądu - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

1)ponownie rozpatruję sprawę Pana wniosku z 9 listopada 2022 r. (data wpływu 14 listopada 2022 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej - uwzględniam przy tym wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 grudnia 2023 r., sygn. akt II FSK 828/23 (data wpływu prawomocnego orzeczenia 25 stycznia 2024 r.); i

2)stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 listopada 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Był Pan funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa. Decyzją nr (…) wydaną 9 października 2019 r. Komendant Służby Ochrony Państwa przyznał Panu pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego w wysokości 134.520 zł. Kwotę tę opodatkował płatnik i przekazał Panu różnicę między wysokością przyznanej pomocy i pobranym podatkiem. Na Pana konto wpłynęło 111.652 zł. Przyznaną pomoc i pobrany podatek dochodowy uwzględnił Pan w zeznaniu rocznym za 2019 rok.

Pytania

Czy kwota pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego przyznanej na podstawie art. 180 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Służbie Ochrony Państwa korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 49a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pana stanowisko w sprawie

Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego przyznana na podstawie art. 180 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa korzysta ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 49a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wątpliwości może budzić niejednakowe określenie tego samego przypadku. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w art. 21 ust. 1 pkt 49a jest zapis, że zwolniony z opodatkowania jest „ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z lokalu wypłacany na podstawie przepisów o Służbie Ochrony Państwa”, natomiast w ustawie o SOP napisano o „pomocy finansowej w uzyskaniu lokalu mieszkalnego”. Według Pana jest to ta sama pomoc, tylko inaczej nazwana. Konkretnie chodzi o to, że jeśli funkcjonariusz rezygnuje z kwatery służbowej i kupuje lokal mieszkalny, to - według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - otrzymuje „ekwiwalent pieniężny”, a wg ustawy o SOP „pomoc finansową w uzyskaniu lokalu mieszkalnego”. Uzyskaną pomoc przeznaczył Pan na zakup lokalu mieszkalnego (kupił Pan lokal 25 października 2019 r.) za kwotę 313.000 zł. Wypełnił Pan więc znamiona zawarte w obu ustawach: zrezygnował z lokalu mieszkalnego (ustawa o pdof) i pomoc finansową przeznaczył na zakup lokalu mieszkalnego (ustawa o SOP). Brak należytej staranności ustawodawcy, który tę samą czynność w dwóch różnych aktach prawnych nazywa inaczej, nie może mieć negatywnych skutków dla podatnika, który tę pomoc otrzymuje.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne