Artykuł aktualny do 2022-06-03 *

*Osoby, które wcześniej złożyły deklaracje o rezygnacji z PPK, staną się ponownie ich uczestnikami PPK, jeśli od 1 do 31 marca 2023 r. nie złożą kolejnej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat. Autozapisy będą powielane co 4 lata.

28.05.2021 Ubezpieczenia

PPK po wdrożeniu – odpowiedzi na pytania z praktyki

Pracownicze plany kapitałowe stały się z początkiem 2021 r. faktem we wszystkich grupach podmiotów zatrudniających. Zawarto umowy o zarządzanie PPK, dotychczas zatrudnione osoby zostały objęte umowami o prowadzenie PPK. Nie zakończyło to problemów dotyczących realizacji obowiązków wynikających z ustawy o PPK. W zgłaszanych do redakcji pytaniach najczęściej pojawiają się kwestie związane z: deklaracjami o rezygnacji z wpłat i konsekwencjami ich złożenia, podleganiem pod „system PPK” poszczególnych podmiotów i osób, terminem objęcia osób zatrudnionych umową o prowadzenie PPK oraz naliczaniem wpłat na PPK.

Pracownicze plany kapitałowe zostały utworzone w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez ich uczestników, z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez nich 60 roku życia oraz na inne cele określone w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.; dalej: ustawa o PPK). To program nakierowany na zgromadzenie dodatkowych środków z przeznaczeniem na ich wykorzystanie w późniejszym okresie życia. Obejmuje nie tylko pracowników, ale również inne osoby określone w ustawie o PPK jako osoby zatrudnione. Jest dobrowolny, co jednak polega nie tyle na zadeklarowaniu przystąpienia do programu - akces zgłaszają jedynie osoby w grupie wiekowej 55-69 lat - co na możliwości zadeklarowania nieprzystępowania do PPK albo zaprzestaniu dokonywania wpłat na program.

System PPK opiera się zasadniczo na trzech źródłach wpłat:

  • pochodzących od podmiotu zatrudniającego (wpłaty podstawowe i ewentualnie wpłaty dodatkowe),
  • pochodzących ze środków uczestnika (wpłaty podstawowe i ewentualnie wpłaty dodatkowe),
  • finansowanych ze środków budżetu państwa (wpłata powitalna, dopłaty roczne).

Rachunki PPK mogą być też uzupełniane w konsekwencji zaistnienia określonych w ustawie o PPK zdarzeń - m.in. podział majątkowy na skutek rozwodu, ustania małżeństwa lub zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej, zwrot lub wypłata transferowa (np. zwrot na rachunek PPK osoby uprawnionej w razie śmierci uczestnika PPK).

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne