25.09.2023 05:01
Kadry i płace

Zatrudniając pracowników nie skierowałam ich na wstępne badania lekarskie. Teraz chcę, aby przeprowadzili badania. Na jakie badania powinnam im dać skierowania, jeśli jeden pracownik jeszcze podlega badaniom wstępnym, a drugi okresowym ze względu na staż zatrudnienia?

25.09.2023 05:01
Podatki

Już w najbliższy wtorek (26 września) zapraszamy na bezpłatne spotkanie online. Państwa gościem w ramach Kawy z INFORLEX będzie ekspertka Janina Fornalik. Tematem spotkania będą zagadnienia związane z KSeF i problem - jak się do niego przygotować.

25.09.2023 05:01
Podatki
Rachunkowość firm

Prowadzę biuro rachunkowe i świadczę w nim usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe. Moją formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Nie zatrudniam pracowników. Na fakturach sprzedaży oddzielam usługi księgowe od kadrowo - płacowych. Do rozliczenia podatku dochodowego przyjmuję stawkę 17% ryczałtu dla całości przychodu. Czy jest to rozliczenie prawidłowe? Czy powinnam opodatkować

25.09.2023 05:00
Podatki

Zapraszamy do rozwiązania quizu o Krajowym Systemie e-Faktur. Odpowiedz na 25 pytań dotyczących KSeF.

25.09.2023 05:00
Kadry i płace

Czy każde szkolenie, za które płaci pracodawca należy zaliczyć do czasu pracy? Czy szkolenie, o które wnioskuje pracownik (podnoszące kwalifikacje), a za które płaci pracodawca, może odbywać się poza godzinami pracy pracownika bez zaliczenia tego czasu do czasu pracy? Czy pracownikowi, który dobrowolnie uczestniczy w szkoleniu organizowanym przez pracodawcę na terenie zakładu poza godzinami pracy

25.09.2023 05:00
Obrót gospodarczy

Wakacje kredytowe będą przedłużone na cały przyszły rok. Będzie jednak kryterium dochodowe – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

25.09.2023 05:00
Kadry i płace

Po zniesieniu od 1 lipca 2023 r. specjalnych rozwiązań covidowych dotyczących udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego nie ma już żadnych wątpliwości, że takiego urlopu w pełnym wymiarze należy udzielić najpóźniej do 30 września 2023 r. Nieudzielenie zaległego urlopu w tym terminie grozi pracodawcy grzywną w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

25.09.2023 05:00
Obrót gospodarczy

Jeżeli fundacja rodzinna wypłaca świadczenia w postaci środków pieniężnych, czy też innych składników majątku, świadczeń odpłatnych, nieodpłatnych, na rzecz beneficjenta, czy też fundatora będącego beneficjentem, co do zasady taka wypłata podlega stawce podatku CIT 15%. Tej stawki nie da się obejść, jest ona obligatoryjna.

25.09.2023 05:00
Obrót gospodarczy

Obok nowych, wyższych limitów zużycia energii, uchwalonych niedawno w Tarczy Solidarnościowej, polskie gospodarstwa domowe będą mogły skorzystać w tym roku z dodatkowej zniżki na rachunkach za prąd w wysokości 125 zł. Do takiego rabatu będą uprawnione wszystkie gospodarstwa, które spełnią jeden z mało wymagających warunków określonych w nowych przepisach. W praktyce dla statystycznej rodziny o przeciętnym

25.09.2023 05:00
Obrót gospodarczy

25 września 2023 r. zaczęła obowiązywać ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Dzięki jej regulacjom ma zmniejszyć się liczba fałszywych połączeń, SMS-ów oraz domen internetowych. Z nowymi regulacjami powinni zapoznać się przede wszystkim przedsiębiorcy telekomunikacyjni i dostawcy poczty elektronicznej. To właśnie oni bowiem mają obowiązek podejmowania konkretnych działań w celu

25.09.2023 05:00
Podatki

Osoba z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, związanej z narządem ruchu, skierowała do Dyrektora KIS pytanie dotyczące odliczenia wydatków związanych z wymianą bramy garażowej.

25.09.2023 03:11
Kadry i płace

Do 30 września 2023 r. pracodawca powinien pracownikowi udzielić niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za 2022 r. Tego dnia mija też termin wpłaty drugiej raty odpisów oraz zwiększeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

25.09.2023
Podatki

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) i nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Jego działalność polega na świadczeniu (we własnym imieniu i na własny rachunek) usług kulturalnych, czyli: ‒ wystawianie przedstawień artystycznych w postaci spektakli satyryczno-komediowych, ‒ prowadzenie warsztatów artystycznych (warsztaty improwizacji).

22.09.2023

Przedstawiamy test zawierający pytania i odpowiedzi egzaminu na doradcę podatkowego „XII. PRZEPISY O DORADZTWIE PODATKOWYM I ETYKA ZAWODOWA - cz. II” wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi i ich uzasadnienie zostały opracowane przez redakcję „MONITORA księgowego”.

22.09.2023 05:01
Podatki

Wnioskodawczyni pracuje zawodowo w biurze obsługując klientów. Ma orzeczoną niepełnosprawność umiarkowaną na narządy ruchu oraz łysienie czołowe bliznowaciejące. W zeszłym roku zdiagnozowano u niej tę chorobę, która trwa już od 10 lat.

22.09.2023 05:01
Kadry i płace

Pracodawcy dotychczas zatrudniający pracowników na podstawie umów o telepracę powinni najpóźniej do 7 października 2023 r. zakończyć wykonywanie przez nich pracy w tym trybie. Należy więc zdecydować, czy pracownicy będą wykonywali pracę zdalną w pełnym wymiarze, pracę hybrydową czy pracę w trybie stacjonarnym.

22.09.2023 05:00
Ubezpieczenia

Aby wdrożenie PPK przebiegło sprawnie, warto się do niego odpowiednio przygotować. Konieczny jest wybór instytucji finansowej.

22.09.2023 05:00
Kadry i płace

Praca zdalna może być wykonywana z obszaru znajdującego się poza Polską. Ustalenia w tym zakresie mogą nastąpić zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak i w trakcie zatrudnienia. Jednak świadczenie pracy zdalnej spoza Polski może powodować komplikacje w obszarze prawa imigracyjnego, ubezpieczeń społecznych, rozliczeń podatkowych, a także RODO. Ponadto transgraniczna praca zdalna pozbawia pracodawcę

22.09.2023 05:00
Podatki

Podatnicy, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinni złożyć zeznanie CIT-CFC lub PIT-CFC za 2022 r. do 2 października 2023 r. (30 września przypada bowiem w sobotę). W tym samym terminie podatnik obowiązany jest dokonać wpłaty należnego podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych.

22.09.2023 05:00
Podatki

Do ustawy o VAT zostały wprowadzone nowe zasady rozliczania VAT od sprzedaży napojów w butelkach zwrotnych w systemie kaucyjnym. VAT od niezwróconych butelek nie będzie rozliczał bezpośredni sprzedawca, tylko podmiot wprowadzający napoje do sprzedaży, dokonując rocznej korekty. Zasady rozliczania pozostałych opakowań nie zmieniły się. Zmiany wejdą w życie w terminie 30 dni od dnia publikacji ustawy

22.09.2023 05:00
Kadry i płace

Pracownik pracuje zdalnie 5 godzin dziennie od 11 do 16. Biurko ma usytuowane obok okna, w związku z czym nie korzysta z dodatkowego oświetlenia. Czy mimo to, zwrot kosztów oświetlenia miejsca pracy zdalnej jest obowiązkowy przez cały rok?

22.09.2023
Kadry i płace

Lekarz medycyny pracy sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami w jednostce, z którą mamy podpisaną umowę o wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy, przebywa na urlopie. Czy w takim przypadku pracodawca może skorzystać z usług innej placówki bez zawierania umowy o wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy? Czy w przypadku takich zastępczych badań pracodawca powinien dostarczyć

21.09.2023

Przedstawiamy test zawierający pytania i odpowiedzi egzaminu na doradcę podatkowego „XII. PRZEPISY O DORADZTWIE PODATKOWYM I ETYKA ZAWODOWA - cz. I” wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi i ich uzasadnienie zostały opracowane przez redakcję „MONITORA księgowego”

1 2 3 4 5 6 7 8 9