Aktualność
11.12.2023 11:19 Podatki

Od 2024 r. podatnicy PIT i CIT zyskają możliwość ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla nieruchomości położonych w gminach o wysokim bezrobociu oraz niskim dochodzie na jednego mieszkańca. MF opublikował obwieszczenie, w którym określił wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w poszczególnych gminach na 2024 r. Podatnicy, którzy planują skorzystać z nowego rozwiązania powinni

Aktualność
11.12.2023 11:05 Podatki

W 2024 r. średnia ważona detaliczna cena sprzedaży będzie wynosiła w przypadku papierosów 815,54 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk, a tytoniu do palenia 585,02 zł w przeliczeniu na kilogram. Takie dane opublikowało Ministerstwo Finansów w obwieszczeniu z 5 grudnia 2023 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia

Aktualność
11.12.2023 10:34

Prezes GUS opublikował wartości progów statystycznych w systemie INTRASTAT, które mają obowiązywać w 2024 r.

Aktualność
11.12.2023 09:56 Kadry i płace Ubezpieczenia

Pracodawca ma obowiązek obliczyć i pobrać wpłaty do PPK, a następnie przekazać je do instytucji finansowej, od wartości upominków dla uczestników PPK, ale tylko wtedy, gdy są one „wynagrodzeniem” w rozumieniu ustawy o PPK.

Aktualność
11.12.2023 09:49 Ubezpieczenia

6 grudnia 2023 r. w Monitorze Polskim została ogłoszona kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która w roku 2024 wynosi 234 720 zł. Jest to 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do jej ustalenia.

Aktualność
11.12.2023 09:48 Podatki

MF wydało nowe objaśnienia podatkowe dotyczące zasad opodatkowania PIT umów o pomocy przy zbiorach.

Aktualność
11.12.2023 09:45

Rada Ministrów wydłużyła termin udzielania kredytów płynnościowych i skupowych dla producentów rolnych. Wprowadzono też nowe formy pomocy dla rolników.

Aktualność
11.12.2023 09:31

Możliwość posługiwania się PKD 93.29.Z na mocy przepisu przejściowego miała istnieć tylko do końca 2023 r. Termin ten wydłużono do końca 2025 roku.

Aktualność
11.12.2023 08:55 Podatki

Zgodnie z rozporządzeniem MF opublikowanym w sobotę 9 grudnia 2023 r. przedłużono okres stosowania obniżonej do 0% stawki VAT na żywność. Stawka 0% VAT na żywność ma być stosowana czasowo do 31 marca 2024 r. Nie przedłużono natomiast stawki 0% VAT na nieodpłatną pomoc Ukrainie. W pozostałym zakresie regulowanym rozporządzeniem MF zasady stosowania w 2024 r. obniżonych stawek VAT nie zmienią się w stosunku

Aktualność
11.12.2023 05:00 Kadry i płace

Czy pracodawca może przelać na konto ZFŚS dodatkowe środki, poza ustawowymi odpisami? Chcielibyśmy przelać dodatkowe pieniądze ze środków obrotowych. Jeśli jest taka możliwość, to czy są jakieś zasady, o których powinniśmy pamiętać?

Aktualność
11.12.2023 05:00 Rachunkowość firm

Na najbliższym spotkaniu będziemy rozmawiać o zamknięciu roku 2023. Zapraszamy 12 grudnia br., o godzinie 9.00.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Podatki

Okres przedświąteczny wiąże się w przypadku wielu podatników z różnymi świątecznymi zakupami, jak również ze świątecznymi świadczeniami. Wiele tych świadczeń i zakupów należy rozliczyć w VAT. Przedstawiamy przykładowe z nich.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Kadry i płace

W naszej firmie w ostatnich dniach mamy sporo wniosków o urlop z powodu działania siły wyższej. Wnioski urlopowe składane i akceptowane są elektronicznie w wewnętrznym programie. Z rozmów wynika, że pracownicy traktują urlop z powodu działania siły wyższej jako dodatkowe 2 dni urlopu, z tym że płatnego 50% wynagrodzenia. Jak należy traktować takie sytuacje? Czy mamy prawo odmówić takiego urlopu?

Aktualność
11.12.2023 05:00 Ubezpieczenia

Jaki kod przerwy należy wykazać w przypadku odbywania przez pracownika służby na granicy oraz ćwiczeń na poligonie? Pracownik należy do Wojska Obrony Terytorialnej.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Kadry i płace

Od 1 stycznia 2024 r. dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i

Aktualność
11.12.2023 05:00 Podatki

Podatnicy, którzy korzystają jeszcze z ulgi odsetkowej w zeznaniu za 2024 rok odliczą odsetki od tej części kredytu, która nie przekroczy kwoty 443 450 zł. To oznacza, że limit odliczenia wzrośnie ponieważ w rozliczeniu za 2023 r. wynosi on 374 290 zł.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Kadry i płace

Początek roku zawsze oznacza w działach kadr i płac nowe obowiązki. Dla ułatwienia zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy na webinarium: "20 problemów kadrowca na przełomie roku + WZORY". Podczas webinarium ekspert omówi problemy związane ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego, zawieraniem umów o pracę na przełomie roku, udzielaniem urlopów w tym okresie oraz zmienionymi w końcu 2023 r.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Obrót gospodarczy

Termin na wdrożenie e-doręczeń będzie zmieniony. Zgodnie z projektem ustawy o e-doręczeniach przesunięto publikację komunikatu ministra cyfryzacji zapowiadającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych, która miała nastąpić do 31 grudnia 2023.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Podatki

Od 1 stycznia 2024 r. będzie można składać elektronicznie wnioski o wydanie wiążących informacji stawkowych (WIS), wnioski o wydanie wiążących informacji akcyzowych (WIA) i wnioski o wydanie wiążących informacji o pochodzeniu (WIP). Wnioski o wydanie WIS będą składane w serwisie e-Urząd Skarbowy a wnioski o wydanie WIA i WIP na portalu PUESC.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Kadry i płace

W 2024 r. PIP planuje przeprowadzić ogółem 60 tys. kontroli. W ramach zadań koordynowanych centralnie różnymi formami działań prewencyjno-promocyjnych zamierza objąć przynajmniej 35 tysięcy podmiotów: pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów, studentów i innych odbiorców działań.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Podatki

Wnioskodawczyni jest po rozwodzie. Teściowie chcą jej przekazać darowiznę pieniężną w kwotach po ok. 36 000 zł od każdego z osobna. Z uwagi na powyższe, zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy teściowie (rodzice byłego męża) w dalszym ciągu należą do I grupy podatkowej.

Infor
11.12.2023 Kadry i płace

Pracodawca w regulaminie pracy zdalnej zawarł regulacje dotyczące możliwej kontroli w zakresie bhp, w tym także postanowienie o kontroli trzeźwości pracowników zdalnych. Czy w tym przypadku pracodawca będzie miał możliwość przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników zdalnych bez równoległego wprowadzenia analogicznych postanowień w regulaminie pracy?

Aktualność
10.12.2023 19:55 Podatki

Ministerstwo Finansów zaprosiło podatników na XVIII Forum Cen Transferowych. Zapisywać się na najbliższe spotkanie można jeszcze do poniedziałku 11 grudnia 2023 r. Otwarte posiedzenie forum odbędzie się online 12 grudnia 2023 r.

Poprzednia Następna