do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 1/2019, data dodania: 29.11.2018

Porada aktualna na dzień 22-01-2019

Czy zakupione dzieło sztuki powinno zostać zaliczone do środków trwałych

PROBLEM

Spółka z o.o. kupiła obraz polskiego artysty do gabinetu prezesa za 7000 zł. Czy obraz powinien zostać zaliczony przez Spółkę do środków trwałych i ujęty w ewidencji? Czy też ze względu na jego wartość początkową nie jest to konieczne?

RADA

Tak, dla celów podatkowych wskazany obraz powinien zostać przez Spółkę zaliczony do niepodlegających amortyzacji środków trwałych. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Środki trwałe (oraz wartości niematerialne i prawne) najczęściej kojarzą się z amortyzacją, tj. dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych. Istnieją jednak również środki trwałe (oraz wartości niematerialne i prawne), które nie podlegają amortyzacji. Takie środki trwałe (oraz wartości niematerialne i prawne) wymieniają przepisy art. 16c updop. Obowiązkiem podatników jest wprowadzanie tych środków trwałych (oraz wartości niematerialnych i prawnych) do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zob. art. 16d ust. 2 zdanie pierwsze updop).

Dotyczy to m.in. dzieł sztuki oraz eksponatów muzealnych (zob. art. 16c pkt 3 updop). W konsekwencji nabyty przez spółkę obraz (a więc dzieło sztuki) stanowi niepodlegający amortyzacji podatkowej środek trwały, który powinien zostać przez Spółkę wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zaliczony do środków trwałych).

Jest tak, mimo że wartość początkowa tego obrazu nie przekracza 10 000 zł. Należy bowiem zauważyć, że przepis pozwalający na zaliczanie bezpośrednio do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku mających cechy środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł (tj. art. 16d ust. 1 updop), nie dotyczy składników majątku, o których mowa w art. 16c updop. W konsekwencji również dzieła sztuki oraz eksponaty muzealne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł stanowią niepodlegające amortyzacji podatkowej środki trwałe. Przy tym należy zaznaczyć, że wydatki na ich nabycie nie stanowią dla podatników kosztów podatkowych (zob. art. 16 ust. 1 pkt 1 updop).

Podstawa prawna:

  • art. 16 ust. 1, art. 16c pkt 3, art. 16d ust. 1 i 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2126

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor licznych publikacji, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Powiązane dokumenty

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK