29.03.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 29 marca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.685.2023.2.RK

Określenie przychodów i kosztów dla transakcji zamiany nieruchomości, skutków podatkowych konwersji wierzytelności na udziały oraz możliwości amortyzacji budynków otrzymanych w wyniku zamiany nieruchomości.

Interpretacja indywidualna – stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie:

  • uzyskania przychodów z tytułu zamiany (sprzedaży) nieruchomości – jest prawidłowe;
  • poniesienia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zamiany (sprzedaży) nieruchomości, w części dotyczącej:
  • wyłączania z kosztów podatkowych kwoty przekazanej na kapitał zapasowy – jest nieprawidłowe,
  • w pozostałym zakresie – jest prawidłowe;
  • określenia skutków podatkowych konwersji wierzytelności Gminy na udziały w Spółce – jest prawidłowe,
  • możliwości amortyzacji nieruchomości otrzymanych w drodze zamiany – jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 grudnia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy określenia przychodów i kosztów dla transakcji zamiany nieruchomości, skutków podatkowych konwersji wierzytelności na udziały oraz możliwości amortyzacji budynków otrzymanych w wyniku zamiany nieruchomości.

Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 20 lutego 2024 r. (wpływ 23 lutego 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego  

Dnia (…) 2016 roku zawiązano jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach przekształcenia zakładu budżetowego – A. w (...) w spółkę B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kapitał zakładowy zgodnie z aktem założycielskim wyniósł (…) zł. Wszystkie udziały w kapitale objęła Gmina (…) i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z własnością znajdujących się na tych gruntach budynków, które to grunty wraz z budynkami w chwili przekształcenia znajdowały się w trwałym zarządzie zakładu budżetowego, a w tym:

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne