Porada aktualna na dzień 24-02-2024

Gdzie w bilansie wykazać niewypłaconą dywidendę i jakie są tego skutki dla spółki

PROBLEM

W czerwcu 2023 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe i podjęła uchwałę o wypłacie wspólnikom dywidendy. Do dnia bilansowego jednak środki pieniężne z tytułu uchwalonej dywidendy nie zostaną wypłacone. Gdzie w bilansie wykazać taką niewypłaconą dywidendę? Jakie są ewentualne skutki dla spółki braku wypłaty w terminie dywidendy?

RADA

Należną, ale niewypłaconą dywidendę należy wykazać w bilansie jako zobowiązanie w poz. B.III.3 lit. i) „Inne zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek”. Zamykając rok, należy również zweryfikować, czy w związku z uchybieniem terminu wypłaty dywidendy nie należą się wspólnikom odsetki za zwłokę, które stanowią dla jednostki koszty finansowe. Koszty te bilansowo należy przyporządkować – zgodnie z zasadą memoriału – do okresu, za który są należne. Odsetki nie będą jednak stanowić kosztów uzyskania przychodów. Organy podatkowe mogą także uznać, ze brak wypłaty dywidendy bez naliczenia odsetek skutkuje powstaniem po stronie spółki przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Szczegóły – w uzasadnieniu.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne