02.04.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 2 kwietnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.61.2024.1.AS

Czy Spółka ma prawo rozliczać w koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od Licencji.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka ma prawo rozliczać w koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od Licencji – jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

6 lutego 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia, o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka ma prawo rozliczać w koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od Licencji.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca (dalej również jako „Spółka”) jest spółką akcyjną, polskim rezydentem podatkowym i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest działalność szpitali (Kod PKD 86.10.Z), z tym, że Spółka prowadzi dwa rodzaje działalności; po pierwsze działa jako spółka holdingowa i świadczy usługi księgowo - kadrowe na rzecz polskich spółek zależnych prowadzących działalność leczniczą, po drugie prowadzi działalność leczniczą w postaci prowadzenia A. B to szpitalny Oddział (…). Znajdują się tu również Pracownie (…), Poradnia (…) oraz Poradnia (…). B wraz z C (czyli obiekty prowadzone przez Spółkę, dalej również jako „D”) to ośrodek połączony z E (szpital podległy (…), dalej jako „F”), gdzie razem tworzą one G. Oba szpitale (tj. prowadzony przez Spółkę i F) są położone na tym samym terenie (jeden kompleks składający się z wielu budynków). Skomunikowanie i współpraca tych dwóch szpitali zapewnia kompleksowość w diagnostyce i leczeniu chorób (…). Każdy ze Szpitali posiada odrębną infrastrukturę informatyczną wraz z systemami informatycznymi dla prowadzonej działalności leczniczej (realizacji świadczeń zdrowotnych), w tym obsługi pacjentów oraz do administracji przedsiębiorstwem (kardy, płace, finanse i księgowość, itp.). W ramach realizacji świadczeń zdrowotnych dla pacjentów wykonywane są badania diagnostyczne, które są realizowane przez D i F, gdzie każdy ze Szpitali przeprowadza inne rodzaje badań diagnostycznych - w szczególności diagnostykę laboratoryjną (F) oraz specjalistyczną diagnostykę (…) (D). Dla usprawnienia pracy personelu oraz obsługi pacjentów i zwiększenia efektywności realizacji świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Spółka podjęła decyzję o integracji odpowiednich systemów informatycznych D i F. Dzięki integracji systemów Spółka (D) zyskuje możliwość elektronicznej wymiany danych z F wraz z możliwością spełnienia przepisów o elektronicznej dokumentacji medycznej, jednocześnie ujednolicając użytkownikom systemu (pracownikom jednego ze Szpitali) sprawne zlecanie badań diagnostycznych wykonywanych w obu placówkach oraz łatwy dostęp i odczytywanie wyników badań. W celu integracji systemów informatycznych została przez Spółkę i F zawarta umowa z (…) (dalej jako „Umowa”). W ramach Umowy została nabyta przez Spółkę od (…) licencja do korzystania z interfejsu wymiany danych (dwie odrębne aplikacje do dwóch systemów baz danych), który pozwala na wskazaną powyżej integrację (dalej jako „Licencja”). Wynagrodzenie (…) obejmuje również instalację, konfigurację i wdrożenie interfejsu oraz 12 miesięczny nadzór autorski nad oprogramowaniem. W wykonaniu Umowy (…) zainstalowało interfejs na sprzęcie komputerowym należącym do F i dokonało konfiguracji pozwalającej na integrację systemów należących do D i F. Wynagrodzenie (…) z tytułu Umowy zostało pokryte przez Spółkę; sublicencja została udzielona F bez wynagrodzenia. Wartość wynagrodzenia (…) za Licencję i wdrożenie interfejsu przekracza kwotę 10 000 zł netto; licencja została udzielona na czas nieokreślony; Spółka przewiduje, że okres korzystania z Licencji (czyli okres korzystania z Interfejsu) będzie przekraczał 1 rok. Za integrację (połączenie z systemem F) Spółka nie ponosi kosztów na rzecz F.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne