do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 12/2021, data dodania: 18.11.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Jak rozliczyć karę umowną otrzymaną od dewelopera z tytułu opóźnienia w dostawie nabytego lokalu

PROBLEM

Do prowadzonego przeze mnie biura rachunkowego zgłosił się klient - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która latem 2020 r. kupiła od dewelopera mieszkanie. Zakup mieszkania został sfinansowany częściowo z zaciągniętego kredytu. Deweloper w listopadzie 2021 r. wpłacił na konto mojego klienta kwotę 10 000 zł tytułem kary umownej za nieterminowe oddanie mieszkania. Podstawą naliczenia kary był zapis z umowy sprzedaży mieszkania. Klient nie zawierał z deweloperem ugody w związku z otrzymanym świadczeniem. Czy otrzymane przez mojego klienta świadczenie podlega opodatkowaniu PIT? Deweloper nie pobrał od tego świadczenia zaliczki na PIT.

RADA

Kwota otrzymana przez klienta Pani biura rachunkowego za nieterminowe oddanie nabytego przez niego mieszkania stanowi przychód z innych źródeł. Pani klient będzie musiał wykazać ten przychód w zeznaniu za 2021 r. i samodzielnie opodatkować. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Katalog przychodów zaliczanych do przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty. Należą do nich m.in. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia. Do tego rodzaju przychodów należy również zaliczyć karę umowną otrzymaną przez Pani klienta od dewelopera z tytułu nieterminowego oddania nabytego przez niego lokalu mieszkalnego. W przedstawionej sprawie otrzymane przez Pani klienta świadczenie nie może korzystać z żadnego ze zwolnień z PIT, w szczególności na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 updof.

Ponieważ wypłacona przez dewelopera kwota kary umownej stanowiła przychód z innych źródeł, to nie ciążył na nim obowiązek poboru zaliczki na PIT od tego świadczenia. Deweloper będzie natomiast zobowiązany sporządzić i przesłać Pani klientowi informację PIT-11 za 2021 r., w której wykaże wypłaconą kwotę. Na podstawie tej informacji Pani klient będzie musiał samodzielnie rozliczyć otrzymaną karę umowną w zeznaniu za 2021 r. Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 września 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.498.2021.2.MM).

Podstawa prawna:

  • art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1981

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 września 2021 r., (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.498.2021.2.MM)

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, praktyk, autor licznych publikacji o tematyce podatkowej

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK