do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 11/2021, data dodania: 20.10.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Czy w fakturze korygującej można zmienić PESEL na NIP

PROBLEM

Na wystawionej przez spółkę fakturze pomyłkowo został wskazany numer PESEL zamiast NIP nabywcy (przedsiębiorcy). Czy w sytuacji, gdy wystawiona faktura zawiera PESEL nabywcy (posiadającego status podatnika VAT), możliwa jest zmiana/skorygowanie numeru PESEL na numer NIP poprzez wystawienie faktury korygującej lub akceptację noty korygującej wystawionej przez klienta?

RADA

Tak. W sytuacji, gdy wystawiona faktura zawiera PESEL nabywcy (posiadającego status podatnika VAT), możliwa jest zmiana/skorygowanie numeru PESEL na numer NIP poprzez wystawienie faktury korygującej lub akceptację noty korygującej wystawionej przez klienta.

UZASADNIENIE

Podanie numeru PESEL zamiast numeru NIP nabywcy (posiadającego status podatnika VAT) jest wadą faktury, ale tzw. wadą "mniejszej wagi". Jest to bowiem błąd, który nie wyklucza możliwości zweryfikowania dokonania zdarzenia gospodarczego i prawidłowego określenia nabywcy towaru. Błąd ten nie wpływa też na wysokość kwot wykazanych na fakturze, a w szczególności na wysokość wykazanego na fakturze zobowiązania podatkowego.

Co do zasady pomyłki dotyczące informacji wiążącej się z nabywcą mogą być skorygowane poprzez wystawienie przez nabywcę noty korygującej. Jednak sprzedawca także ma prawo do wystawienia faktury korygującej w tej sytuacji. Opisany błąd (tj. wskazanie na fakturze numeru PESEL nabywcy - podatnika VAT zamiast jego numeru NIP) może być zatem naprawiony alternatywnie:

  • poprzez wystawienie stosownej faktury korygującej przez sprzedawcę lub
  • poprzez wystawienie noty korygującej przez nabywcę i zaakceptowanie jej przez sprzedawcę.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lutego 2021 r., 0114-KDIP1-3.4012.699.2020.1.JG).

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 106e ust. 1 pkt 4, art. 106j, art. 106k ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE:

interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lutego 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.699.2020.1.JG)

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, autor licznych interpretacji podatkowych

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Czytaj także: "Czy ekwiwalent pieniężny za posiłki profilaktyczne stanowi przychód ze stosunku pracy" - na stronie cyfrowego wydania "Mk" - www.inforlex.pl/ewydania

Powiązane dokumenty

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK