28.05.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 28 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.163.2024.2.AA

Uznanie składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Interpretacja indywidualna– stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

W dniu 19 lutego 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 19 lutego 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 30 kwietnia 2024 r. (wpływ 30 kwietnia 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca (dalej – „Wnioskodawca”) jest podmiotem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą od 2 kwietnia 2008 r. Wnioskodawca rozlicza dochody z działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm., dalej – „RyczU”).

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od całości zrealizowanych dochodów. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik na cele podatku od towarów i usług (VAT).

Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest szeroko rozumiana działalność ogólnobudowlana oraz najem wyposażenia związanego z działalnością budowlaną (dalej – „Działalność podstawowa”). Poza Działalnością podstawową Wnioskodawca realizuje również inwestycje nieruchomościowe, które polegają w głównej mierze na wznoszeniu budynków o przeznaczeniu mieszkalnym lub użytkowym przeznaczonych kolejno na sprzedaż lub podlegających komercjalizacji w innej formie, np. formie najmu (dalej – „Działalność deweloperska”). Wnioskodawca podjął decyzję o zmianie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, na mocy której Działalność deweloperska została wyodrębniona od Działalności Podstawowej w formie osobnego działu organizacyjnego (dalej – „Dział deweloperski”). W ramach Działu deweloperskiego aktualnie realizowana jest inwestycja nieruchomościowa o charakterze mieszkalnym. Z uwagi na istotne ryzyka operacyjne związane z Działalnością deweloperską, w tym w szczególności:

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne