05.12.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 5 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-1.4012.492.2023.2.MK

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania.

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 września 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 13 września 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania pn. „(…)”. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 22 listopada 2023 r. (wpływ 23 listopada 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Gmina otrzymała promesę w ramach Polskiego Ładu na realizację zadania inwestycyjnego: „(…)”. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej i zawarciu poszczególnych umów na realizację zadania z wykonawcami zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu 2023 r. Przedmiotem zadania jest zapewnienie wyselekcjonowania i segregacji z masy odpadów maksymalnej ilości surowców wtórnych (plastik, szkło, papier, metal). Jego realizacja polegała na:

1)budowie linii do segregacji odpadów w tym: dokumentacja, roboty budowlano-montażowe, wyposażenie linii,

2)zakupie: ładowarki kołowej, śmieciarki, „hakowca”, samochodu do zbierania worków oraz pojemników i kontenerów.

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową i kosztorysową i uzyskano wymagane uzgodnienia i pozwolenia oraz pełniony był nadzór inwestorski w trakcie robót budowlanych.

Teren, na którym były prowadzone roboty budowlane znajduje się na istniejącym składowisku odpadów w (…) (Gmina (…), powiat (…), Województwo (…)) na działkach nr 1 i 2 obręb nr (…) - (…), które są własnością A. Sp. z o.o.

Przewidywany okres realizacji inwestycji był powyżej 12 miesięcy. Przewidywana wartość inwestycji: (…) zł, w tym kwota udziału własnego (…) zł, kwota wnioskowanych środków (…) zł. Właścicielem działek, na których została zbudowana linia do segregacji odpadów jest A. Sp. z o.o. Na czas budowy, działki zostały przekazane gminie na podstawie udzielonego przez A. Sp. z o.o., prawa do dysponowania nieruchomościami na cele ww. budowy. Faktury VAT od wykonawców wyłonionych w przetargu są wystawione na Gminę (…).

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne