Decyzja ZUS nr 61 z dnia 3 lutego 2023 r., sygn. Dl/100000/43/1292/2022

Podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego w oparciu o art. 176 Kodeksu spółek handlowych wspólnikom spółki wynagrodzenia

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r.” poz.162 ze zm.), w związku z art. 83 d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1009 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy……………… złożonym dnia 9 grudnia 2022r. w przedmiocie braku tytułu podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego w oparciu o art. 176 Kodeksu spółek handlowych wspólnikom spółki wynagrodzenia.

UZASADNIENIE

Dnia 9 grudnia 2022r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez przedsiębiorcę o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 stycznia 2023r. doręczonym dnia 11 stycznia 2023r.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej głównym przedmiotem działalności jest działalność taksówek osobowych (PKD. 49.32.Z). W najbliższym czasie Wnioskodawca ma zamiar powiększyć kapitał zakładowy spółki poprzez utworzenie nowych uprzywilejowanych udziałów, objęcia ich przez dotychczasowych wspólników a następnie sprzedaż ich na rzecz osób fizycznych. Umowa spółki w trybie art. 176 Kodeksu spółek handlowych będzie zobowiązywała każdego wspólnika uprzywilejowanych udziałów do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. Świadczenia te będą polegały na wykonywaniu przewozu osób taksówką. Ze wspólnikami nie będą podpisywane dodatkowe umowy bowiem obowiązek świadczeń wynika wyłącznie z umowy spółki. Wydatki ponoszone na wynagrodzenie dla wspólników, należne za powtarzające się świadczenia niepieniężne, będą ponoszone w celu osiągnięcia przez spółkę przychodów. Spółka będzie zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia za świadczenia niepieniężne niezależnie od tego czy będzie osiągała zyski czy też nie.

W związku z powyższym Wnioskodawca kieruje pytanie czy powstaje obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych wynagrodzeń za powtarzające się świadczenia niepieniężne na rzecz wspólników, wypłacanych w oparciu o art. 176 Kodeksu spółek handlowych.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne