16.01.2023 Kadry i płace

Jaki współczynnik urlopowy zastosować przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego prawo powstało w poprzednim roku, a zostanie wypłacony w roku następnym

Nasz pracownik nabył 31 grudnia 2022 r. prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Ekwiwalent wypłacimy jednak na początku lutego 2023 r. Jaki współczynnik powinniśmy zastosować przy obliczaniu tej należności - z roku nabycia do niej prawa czy z roku wypłaty?

Państwa pracownik nabył prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy z ostatnim dniem zatrudnienia, tj. 31 grudnia 2022 r., i w tym dniu powinien go otrzymać. Zatem ekwiwalent należy obliczyć z zastosowaniem współczynnika urlopowego obowiązującego w 2022 r. Data wypłaty nie ma w tym przypadku znaczenia. Szczegóły w uzasadnieniu.

Prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (art. 171 § 1 Kodeksu pracy). Zatem prawo do urlopu ...

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne