Obrót gospodarczy
Aktualność
23.05.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Certyfikacja w zakresie cyberbezpieczeństwa będzie procesem całkowicie dobrowolnym. Projektowana ustawa tworzy ramy, w jakich będzie wykonywana certyfikacja, równocześnie nie nakładając żadnych obowiązków na podmioty działające na rynku. Każdy chętny będzie więc mógł zarówno rozpocząć działalność w tym zakresie, jak i uzyskać certyfikację swojego produktu ICT, usługi ICT lub procesu ICT, równocześnie

Aktualność
22.05.2024 13:46 Obrót gospodarczy

21 maja 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw. Dzięki nowelizacji konsumenci będą mogli skuteczniej korzystać z pozwów grupowych. Nowe przepisy zakładają, że podmioty upoważnione – np. organizacje pozarządowe – będą mogły wytaczać pozwy grupowe przeciwko przedsiębiorcom, którzy naruszają interesy konsumentów

Aktualność
21.05.2024 09:36 Obrót gospodarczy

Certyfikacja w zakresie cyberbezpieczeństwa będzie procesem całkowicie dobrowolnym. Projektowana ustawa tworzy ramy, w jakich będzie wykonywana certyfikacja, równocześnie nie nakładając żadnych obowiązków na podmioty działające na rynku. Każdy chętny będzie więc mógł zarówno rozpocząć działalność w tym zakresie, jak i uzyskać certyfikację swojego produktu ICT, usługi ICT lub procesu ICT, równocześnie

Aktualność
21.05.2024 09:03 Obrót gospodarczy

Opłaty RTV na 2025 r. pozostają na poziomie obowiązującym w ciągu dwóch ostatnich lat. Oznacza to, że opłaty RTV pozostaną w 2025 r. na dotychczasowym poziomie, który nie zmienił się w ciągu dwóch ostatnich lat.

Aktualność
17.05.2024 13:07 Obrót gospodarczy

14 maja 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw.

Aktualność
17.05.2024 12:43 Obrót gospodarczy

Planowane są zmiany przepisów określających tzw. środki ograniczające względem podmiotów rosyjskich i białoruskich. Planowane jest nałożenie nowych obowiązków na przedsiębiorców dokonujących obrotu z zagranicą. Z drugiej strony przewiduje się rozszerzenie katalogu odstępstw od zakazów lub środków ograniczających. Będzie to zadanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Aktualność
17.05.2024 12:23 Obrót gospodarczy

15 maja 2024 r. Sejm uchwalił ustawę o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym.

Aktualność
17.05.2024 11:59 Obrót gospodarczy

W Dzienniku Ustaw z 15 maja 2024 r. została opublikowana ustawa o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze.

Aktualność
17.05.2024 11:36 Obrót gospodarczy

Z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 29 kwietnia 2024 r., weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Zmiany powodują wyłączenie rolników spod reżimu przepisów przeznaczonych dla konsumentów.

Aktualność
17.05.2024 05:00 Podatki Obrót gospodarczy

Art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej pozwala dziś na instrumentalne wszczynanie postępowań karno-skarbowych w celu zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Rzecznik Praw Obywatelskich bardzo pozytywnie ocenia propozycję uchylenia tego przepisu w projekcie deregulacji prawa gospodarczego przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. RPO zgłasza jednak także i krytyczne uwagi

Aktualność
17.05.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Sprawdź co MŚP może zrobić w ramach governance (ESG). Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.