Obrót gospodarczy
Aktualność
24.11.2023 05:00 Obrót gospodarczy

Ministerstwo Cyfryzacji zorganizowało spotkanie z przedstawicielami podmiotów, które – zgodnie z ustawą – miały wdrożyć system e-Doręczeń do 10 grudnia br. Po konsultacjach z podmiotami zobowiązanymi i na ich prośbę zdecydowano o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z doręczeń elektronicznych na 30 grudnia 2023 r. Dodatkowo Ministerstwo Cyfryzacji wystąpi z inicjatywą legislacyjną

Artykuł aktualny
22.11.2023 Obrót gospodarczy

UWAGA! Termin wdrożenia e-doręczeń dla podmiotów wpisanych do KRS został przedłużony i przełożony z 10 grudnia na 31 grudnia 2023 r. Minister Cyfryzacji zapowiedział dalsze przedłużenie tego terminu na drodze ustawodawczej.

Aktualność
20.11.2023 13:46 Obrót gospodarczy

1 sierpnia 2020 r. PKD 93.29.Z zostało zastąpione podklasami: 93.29.A i 93.29.B. Możliwość posługiwania się PKD 93.29 z na mocy przepisu przejściowego miała istnieć tylko do końca lipca 2022 r. Termin ten został wydłużony do końca 2023 r.

Aktualność
20.11.2023 13:22 Obrót gospodarczy

1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie określające zasady sporządzania sprawozdań przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne oraz fundusze inwestycyjne w likwidacji.

Aktualność
20.11.2023 13:13 Obrót gospodarczy

17 listopada 2023 r. zostały wdrożone rozwiązania techniczne umożliwiające stosowanie przepisów ograniczających skutki kradzieży tożsamości, m.in. wprowadzające możliwość zastrzegania numeru PESEL.

Aktualność
20.11.2023 11:49 Obrót gospodarczy

Minister Finansów opublikowało szczegółowy zakres informacji przekazywanych przez udzielających kredyt konsumencki, terminy ich przekazywania oraz wzory formularzy sprawozdawczych. Regulujące te zagadnienia rozporządzenie obowiązuje od stycznia 2024 r.

Aktualność
20.11.2023 05:00 Obrót gospodarczy

17 listopada rozpoczęto proces, którego celem jest pełne wdrożenie zabezpieczenia naszych danych przed ewentualnymi konsekwencjami kradzieży tożsamości. „(…) instytucje finansowe, notariusze i sądy będą mogły rozpocząć proces integracji z systemem i czas na wdrożenie nowego rozwiązania mają do 1 czerwca 2024 r. Wtedy to ustawa będzie obowiązywała w pełni, tzn. obywatele, którzy będą mieli zastrzeżony

Aktualność
20.11.2023 05:00 Obrót gospodarczy

Ze względu na zasadę dyskontynuacji procesu legislacyjnego, Rada Ministrów powtórnie przyjęła projekt ustawy przedłużającej wakacje kredytowe na kolejny rok. Nowelizacja trafiła już do Sejmu w celu szybkiego procedowania.

Aktualność
17.11.2023 05:00 Obrót gospodarczy

Rodzinne ogrody działkowe nie są w najmniejszym stopniu zagrożone zmianami przepisów wynikającymi w reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Aktualność
17.11.2023 05:00 Obrót gospodarczy

GUNB uruchamia pilotaż zapowiadanego Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie. System testować będą jego główni użytkownicy, to jest urzędnicy z organów administracji architektoniczno-budowlanej. Pilotaż ruszył 16 listopada. Uruchomienie systemu dla wszystkich organów planowane jest w przyszłym roku.