Kalkulatory

Kalkulator
16.05.2024 Obrót gospodarczy

Kalkulator weryfikuje możliwość skorzystania z wakacji kredytowych sprawdzając czy kwota kredytu przekracza 30% dochodu gospodarstwa domowego. Kalkulator wylicza średni dochód netto gospodarstwa domowego na podstawie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Na tej podstawie sprawdza czy przysługują wakacje kredytowe. Kalkulator uwzględnia kredyt do kwoty 1,2 mln zł.

Kalkulator

Kalkulator oblicza umowy zlecenia.

Kalkulator aktualny
17.08.2023 Obrót gospodarczy

Kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu wysokości zaległości, dat spłaty oraz oprocentowania umownego.

Kalkulator aktualny

Kalkulator pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie o dzieło ze składkami ZUS, bez składek ZUS oraz przy 50% kosztach uzyskania przychodu - Polski Ład.

Kalkulator aktualny

Kalkulator pozwala wyliczyć ile dni zawiera okres czasu pomiędzy zadanymi terminami.

Kalkulator aktualny
18.09.2014 Obrót gospodarczy

Kalkulator pozwala wyliczyć odległość pomiędzy dwiema zadanymi miejscowościami.

Kalkulator
18.09.2014 Obrót gospodarczy

Kalkulator pozwala obliczyć wysokość rat równych oraz malejących kredytu.

Kalkulator aktualny
18.09.2014 Obrót gospodarczy

Kalkulator oblicza maksymalną taksę notarialną przy sporządzaniu aktu notarialnego.

Kalkulator aktualny
18.09.2014 Obrót gospodarczy

Kalkulator pozwala wyliczyć datę, jaka będzie po upływie określonej ilości dni, miesięcy i lat od określonego dnia.

Kalkulator aktualny
18.09.2014 Obrót gospodarczy

Kalkulator sprawdza poprawność rachunku zapisanego w formacie NRB (z cyframi kontrolnymi).

Kalkulator aktualny
18.09.2014 Obrót gospodarczy

Kalkulator przelicza wartość dowolnie wybranych walut według kursu publikowanego przez NBP.

Kalkulator aktualny
18.09.2014 Obrót gospodarczy

Kalkulator pozwala obliczyć odsetki od lokaty z uwzględnieniem różnych rodzajów kapitalizacji oraz wylicza efektywne oprocentowanie lokaty.

Kalkulator aktualny
18.09.2014 Obrót gospodarczy

Kalkulator pozwala sprawdzić poprawność numeru REGON, NIP, PESEL, ISBN, ISMN, ISSN, EAN13, EAN8 i IBAN.

Kalkulator aktualny
18.09.2014 Obrót gospodarczy

Kalkulator oblicza wysokość opłaty sądowej, w zależności od wartości przedmiotu sporu i rodzaju sprawy.

Kalkulator aktualny
18.09.2014 Obrót gospodarczy

Pozwala samodzielnie obliczyć opłaty, jakie należy ponieść kupując mieszkanie, dom lub działkę.

Kalkulator aktualny
18.09.2014 Obrót gospodarczy

Kalkulator pozwala wyliczyć nazwę dnia tygodnia na podstawie zadanej daty.

Kalkulator aktualny
18.09.2014 Obrót gospodarczy

Kalkulator prawny pozwala samodzielnie obliczyć datę wejścia w życie aktu prawnego, który został opublikowany w Dzienniku Ustaw RP.

Kalkulator aktualny
18.09.2014 Obrót gospodarczy

Kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu wysokości zaległości oraz ilości dni.

Kalkulator aktualny
18.09.2014 Obrót gospodarczy

Kalkulator pozwala wyliczyć rzeczywistą stopę procentową dla kredytu spłacanego w regularnych ratach. Formuła obliczenia RSP jest zgodna z ustawą o kredycie konsumenckim.