10.03.2017 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 10.03.2017, sygn. 0461-ITPP3.4512.5.2017.1.MD, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0461-ITPP3.4512.5.2017.1.MD

Sposób opodatkowania i udokumentowania usług budowlanych.

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2016 r. (data wpływu 3 stycznia 2017 r.), uzupełnionym w dniu 22 lutego 2017 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania i udokumentowania usług budowlanych jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 22 lutego 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania i udokumentowania usług budowlanych.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

XX (zwany dalej podatnikiem, stroną, przedsiębiorcą lub wnioskodawcą) prowadzi samodzielną działalność gospodarczą pod firmą z siedzibą w miejscowości (zwaną dalej działalnością gospodarczą).

W zakresie podatku od towarów i usług strona jest czynnym podatnikiem VAT zobowiązanym do składania deklaracji miesięcznych.

Głównym przedmiotem działalności jest wykonywanie usług budowlanych w zakresie wykonywania posadzek w obiektach handlowych lub przemysłowych na terenie kraju oraz poza jego granicami.

Na wniosek strony opisane powyżej roboty budowlane zostały sklasyfikowane przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Łodzi (o czym strona została powiadomiona pismem z dnia 2017 r.) jako roboty betoniarskie o symbolu PKWiU 43.99.40.0.

Opisane powyżej roboty betoniarskie strona zamierza wykonywać także po dniu 1 stycznia 2017 r.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne