04.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 4 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.285.2024.2.AK

Możliwość zakwalifikowania w zeznaniu rocznym PIT-37 odprawy emerytalnej, jako przychodu do którego stosuje się zwolnienie od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

18 marca 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 17 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 22 maja 2024 r. (wpływ 22 maja 2024 r.) oraz pismem z 23 maja 2024 r. (wpływ 23 maja 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Urodził się Pan (…) lipca 1958 r. – w dniu (…) lipca 2023 r. skończył Pan 65 lat. Pana zatrudnienie ustało w dniu 24 lipca 2023 r. W związku z przejściem na emeryturę została Panu wypłacona w dniu 24 lipca 2023 r. odprawa emerytalna (w kwocie niższej niż 85 528,00 PLN). Ostatnie wynagrodzenie za pracę zostało Panu wypłacone w dniu 10 sierpnia 2023 r. Zarówno od kwoty wynagrodzenia, jak również od kwoty odprawy pracodawca pobrał zaliczkę na podatek dochodowy. Data decyzji o przyznaniu emerytury to 27 lipca 2023 r. Wypłata pierwszej emerytury nastąpiła w dniu 3 sierpnia 2023 r.

W uzupełnieniu wniosku wskazał Pan, że od początku 2023 roku do dnia ustania zatrudnienia uzyskiwał Pan przychody ze stosunku pracy.

Z tytułu przychodów osiąganych ze stosunku pracy podlegał Pan ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Na dzień wypłaty odprawy emerytalnej (tj. na dzień 24 lipca 2023 r.), będącej przedmiotem wniosku nie posiadał Pan uprawnień do któregokolwiek ze świadczeń wymienionych w lit. a do g art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne