29.05.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 29 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.153.2024.1.KK

Uprawnienie do rozpoznania przychodów i kosztów pozostających w związku z działalnością przejętego ZCP oraz odliczania od dochodu ustalonego z uwzględnieniem dochodów ZCP strat podatkowych, w związku z podziałem przez wydzielenie

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 marca 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy po dokonaniu transakcji polegającej na podziale [...] przez przejęcie, w ramach którego Spółka akcyjna przejmie Dział IP, Wnioskodawca będzie uprawniony i zobowiązany do rozpoznawania przychodów i kosztów pozostających w związku z działalnością przejętego ZCP, które zgodnie z ustawą o CIT powstaną lub powinny zostać ujęte po dacie nabycia ZCP, oraz będzie uprawniony do odliczania od dochodu ustalonego z uwzględnieniem dochodów ZCP strat podatkowych, z uwzględnieniem zasady źródeł dochodów i przy uwzględnieniu limitu strat w danym roku.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”) i podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (jest rezydentem podatkowym w Polsce). Wnioskodawca jest spółką działającą w ramach grupy podmiotów powiązanych (dalej: „Grupa”) zajmującej się m.in. produkcją i dystrybucją […].

Oprócz Wnioskodawcy w skład Grupy wchodzi m.in. spółka [...] Sp. z o.o. z siedzibą w […] (dalej: „[...]”) oraz [...] Sp. z o.o. z siedzibą w […] (dalej: „[...]”). Wszystkie powyższe podmioty są podatnikami podatku CIT i podlegają opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (są polskimi rezydentami podatkowymi). [...] jest jedynym akcjonariuszem Wnioskodawcy, posiadającym 100% akcji w jego kapitale zakładowym. Na moment zaistnienia zdarzenia przyszłego [...] oraz Spółka akcyjna będą jedynymi wspólnikami spółki [...] (posiadającymi ok. 50% udziałów). Na moment złożenia niniejszego wniosku wspólnikiem [...] jest również spółka [...] Sp. z o.o., jednakże jej udziały w Spółce zostaną sprzedane przed zaistnieniem zdarzenia przyszłego, a nabywcą będzie Wnioskodawca lub [...].

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne