Porada aktualna na dzień 15-07-2024

Jak ująć w księgach rachunkowych otrzymaną dywidendę

PROBLEM

Jesteśmy spółką, która w 2024 r. – po raz pierwszy jako wspólnik – otrzyma dywidendę od innej spółki (spółka z o.o). Na zgromadzeniu wspólników spółki podjęta została uchwała o podziale zysku za 2023 r. i wypłacie dywidendy. Ponieważ nie mamy jeszcze zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chcielibyśmy wiedzieć, czy przychody z tego tytułu zaliczyć do roku 2023 czy też 2024. W przypadku jeśli przychody powstają w 2024 r., to czy dywidendę ewidencjonować już w momencie podjęcia uchwały spółki wypłacającej dywidendę czy też dopiero po wpłynięciu do naszej spółki kwoty dywidendy? Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych przychód z tego tytułu i potrącony zryczałtowany podatek dochodowy? 

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne